Avfallskvarn

I Sundbyberg är det inte tillåtet med avfallskvarnar kopplade till avloppet, även om intresset har ökat på senare år.

Anledningen till att avfallskvarnar inte tillåts är att avloppsledningarna och avloppspumpstationerna i Sundbyberg inte är byggda för att ta hand avfall och  därför inte har kapacitet att ta emot matavfall.

AVFALLSKVARN KOPPLAD TILL TANK ÄR TILLÅTET

Undantaget då avfallskvarnar är tillåtna är om de är kopplade till en tank. Sådana finns idag på flera av stadens skolor och förskolor. Tanken töms sedan av en entreprenör.