Avfallskvarn

I Sundbyberg är det inte tillåtet med avfallskvarnar kopplade till avloppet, även om intresset har ökat på senare år.

En anledning till att avfallskvarnar inte tillåts är att våra avloppsledningar inte är byggda för att ta hand om avfall, och det riskerar att bli stopp. En annan anledning är att det matavfall som hamnar i avloppet inte kan nyttiggöras som växtnäring.

Avfallskvarn kopplad till tank är tillåtet

Undantaget då avfallskvarnar tillåts är om de kopplas till en tank. Tanken töms då av en avfallsentreprenör och matavfallet kommer att rötas i en anläggning som bara tar hand om matavfall, och rötresten kan därför användas som gödningsmedel. I Sundbyberg har många skolor, förskolor och några större restauranger den här typen av kvarnar och tankar.