Lämna trädgårdsavfall till MÅVC:n i Duvbo

2019-09-09

Den 10 september kommer mobila återvinningscentralen till Duvbo torg. Då kan du även lämna trädgårdsavfall.

Mobila återvinningscentralen (MÅVC) tar emot mycket av det som du kan lämna på en återvinningscentral, men i mindre mängd. På de flesta av MÅVC:ns stoppställen får man inte lämna trädgårdsavfall eftersom det kräver ytterligare en container och därför behövs mer plats. Nu har vi i alla fall ordnat så att platsen vid Duvbo torg kan ha en container för trädgårdsavfall den 10 september.