Jobbannons "we are hiring"

Vi söker fler kollegor!

PUBLICERAD 2023-06-22 09:06 UPPDATERAD 2023-07-20 17:07

Just nu utökar vi vår organisation med en affärsområdeschef för VA och sopsug, en projektchef och en avfallsstrateg. Läs mer om tjänsterna här

Affärsområdeschef

I ansvaret ingår att säkerställa VA-drift och underhåll samt att planera för och driva Savabs anläggningsinvesteringar både i egen regi och inom exploateringsprojekten i samarbete med Sundbybergs stad. Du kommer även ha ett bolagsövergripande ansvar för verksamheten och utvecklingen inom GIS.

I rollen som affärsområdeschef ingår övergripande arbetsmiljö-, medarbetar- och budgetansvar för hela affärsområdet samt direkt ansvar för 12 härliga medarbetare inom VA-planering. Du rapporterar till Savabs VD och sitter med i ledningsgruppen. Placeringsort är i Hallonbergen, Sundbyberg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att

 • planera, budgetera och rapportera affärsområdets verksamhet
 • leda, stödja och samordna medarbetarna och arbetet inom affärsområdet
 • säkerställa att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt med rätt bemanning och kompetens
 • samverka med andra affärsområden, avdelningar/enheter och företagets ledning för att säkerställa en samordnad verksamhet
 • samordna verksamheten med ledande tjänstemän inom Sundbybergs stads samhällsbyggnadssektor och initiera och leda gemensamt utvecklingsarbete av betydelse för affärsområdet.
 • representera Savab i centrala avtalsförhandlingar med Sundbybergs stad och andra externa parter
 • säkerställa att verksamheten är i linje med företagets mål och strategier, samt lagar och regler
 • förvalta, utveckla och förbättra affärsområdets verksamhet och arbetsmetoder

Du som söker tjänsten har

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande relevant högskoleutbildning
 • Flerårig yrkeserfarenhet som ansvarig chef
 • Flerårig erfarenhet inom kommunal VA-verksamhet samt erfarenhet av samhällsbyggnadsprojekt och arbete med kommunal VA-anläggning
 • Gedigen erfarenhet av både detaljplaneskedet och genomförandeskedet fram till driftövertagande av anläggning
 • Omfattande erfarenhet av att hålla presentationer och rapportera till styrgrupp, styrelse, ägare eller motsvarande.

Vi ser även att du behöver ha övergripande kunskap om vattentjänstlagen, goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift med vana att skriva rapporter, PM och protokoll liksom erfarenheter av avtalsförhandlingar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av sopsugsprojekt och har arbetat i en politisk styrd organisation.

Sundbyberg Avfall och Vatten är ett ungt kommunalt bolag som ansvarar för att leverera dricksvatten, omhänderta avloppsvatten samt ta hand om kommunalt avfall med målet att förbättra servicen för kommuninvånare och aktörer i Sundbybergs stad. Hos oss hamnar du i händelsernas centrum och har möjlighet att göra skillnad i Sundbybergs stads infrastruktur under mark.

Låter det intressant? Läs mer och sök tjänsten senast 14 augusti.
Du hittar annonsen uppe till höger, under Läs mer.

Projektchef

Har du flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunala VA- samhällsbyggnadsprojekt? Har du ledarerfarenhet, eller kanske vill du ta steget in i en ledarroll? Sundbyberg Avfall och Vatten (Savab) erbjuder dig möjligheten att verka i en nyckelroll med många och breda arbetsuppgifter där du får bidra med din kompetens för att utveckla bolaget vidare.

Som projektchef tillhör du affärsområdet VA och sopsug och i det team som du ansvarar för ingår sju medarbetare. I rollen stöttar du teamets projektledare som driver samhällsbyggnadsprojekten från tidiga skeden till driftöverlämnande, samt Savabs egna anläggningsprojekt och re-investeringar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Planera, budgetera och rapportera enhetens verksamhet
 • Leda, stödja och samordna medarbetarna och arbetet inom enheten
 • Säkerställa att samhällsbyggnadsprojekten bemannas med projektledare
 • Vid behov, äska resurser från övriga kompetensområden inom organisationen, såsom teknikansvariga
 • Driva projekten på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt
 • VA- och sopsugsinvesteringarna planeras, koordineras och följs upp regelbundet utifrån kommande och pågående planarbete samt utifrån framtida behov av ny- och underhållsinvesteringar
 • Samverka med andra avdelningar/enheter och företagets ledning för att säkerställa en samordnad verksamhet och långsiktig projektplanering
 • Samordna projektarbetet med Sundbybergs stads samhällsbyggnadssektor och delta i avtalsförhandlingar med staden och andra externa parter
 • Säkerställa att verksamheten är i linje med företagets mål och strategier, samt lagar och regler
 • Förvalta, utveckla och förbättra enhetens verksamhet och arbetsmetoder

Du som söker tjänsten har:

 • Relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av kommunala VA-samhällsbyggnadsprojekt och kommunala VA-anläggningar
 • Erfarenhet både från detaljplane- och genomförandeskedet
 • Goda kunskaper i VA-juridik, och avtalsförhandling
 • God kommunikativ förmåga och en vana av att hålla i presentationer och rapportera till ledningen
 • Tidigare erfarenhet av sopsugsprojekt och av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet är det meriterande

Vi ser även att du behöver ha övergripande kunskap om vattentjänstlagen, goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift med vana att skriva rapporter, PM och protokoll.

Personliga egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Savab strävar efter att ha ett gott ledarskap baserat på värdegrunden och gemensamma förhållningssättet; engagerad, tydlig, skicklig och ansvarstagande. Det är därför viktigt att du har ett intresse av att utvecklas som chef och ledare i takt med att organisationen förändras över tid; med ett genuint intresse för ledarskap och ser såväl individers som gruppers utveckling.

Vi erbjuder

För oss är det viktigt att kunna kombinera arbetsliv och privatliv där det finns utrymme för dina prioriteringar. Vi erbjuder därför en tillsvidareanställning med en flexibel arbetsvardag med möjlighet att välja var du vill jobba tre dagar i veckan. Här får du arbeta med engagerande medarbetare som trivs och har roligt tillsammans. Vi har en arbetskultur där vi hjälper och stöttar varandra och vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid.

Om Sundbyberg Avfall och Vatten

Savabs uppdrag handlar främst om att möta våra kunders behov. Vi är ett kommunalt bolag som ansvarar för att leverera dricksvatten, omhänderta avloppsvatten samt ta hand om kommunalt avfall med målet att förbättra servicen för kommuninvånare och aktörer i Sundbybergs stad. Bolaget har därmed en viktig och aktiv roll i att bidra till en hållbar utveckling i staden. I ansvaret ingår att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi. Företaget bildades 2017 och har ca 50 medarbetare.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast. Urvalet av ansökningar kommer att påbörjas i mitten av augusti.

Du hittar annonsen, där du också söker tjänsten uppe till höger, under Läs mer

Avfallsstrateg

Trivs du i en strategisk roll och har erfarenhet av kommunal hållbarhet och avfall? Vill du vara med och driva Sundbybergs projekt för avfallsinsamling? Sundbyberg Avfall och Vatten (Savab) erbjuder dig möjligheten att verka i en nyckelroll med många och breda arbetsuppgifter där du får bidra med din kompetens för att utveckla bolaget vidare.

Om tjänsten
Savabs uppdrag handlar främst om att möta kundens behov. Savab är ett kommunalt bolag vars ansvar är att på ett säkert och långsiktigt sätt leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten från Sundbybergs stads invånare och kunder. Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I detta ingår bland annat att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar.

Som avfallsstrateg tillhör du affärsområdet Avfall och Miljö. Rollen ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet inom avfallsverksamheten vilket inkluderar att bevaka, utreda, analysera och implementera ny lagstiftning men även säkerställa måluppfyllnad för avfallsplanen. Du kommer att driva arbetet för införandet av avfallsinsamlingen med start 1:a januari 2024. Rollen är ett strategiskt stöd mot det operativa avfallsarbetet och ansvarar för det strategiska och långsiktiga tänket. Arbetsuppgifterna kommer att bedrivas både i projektform och löpande.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Delta i arbete med framtagande, genomförande och uppföljning av avfallsplanen
 • Stöd till det operativa avfallsarbetet
 • Ansvara för tidiga skeden i stadsbyggnadsprocessen, exempelvis granskande av förstudier och avfallsutredningar och vara kravställare i detaljplaneprocessen
 • Omvärldsbevakning och föreslå lösningar utifrån det
 • Aktivt delta i översiktsplaneringen
 • Bevaka och implementera lagstiftning inom avfallsområdet
 • Ansvara för det strategiska och långsiktiga arbetet i avfallstaxan
 • Ansvara för uppdatering av styrande dokument såsom avfallsföreskrifter och riktlinjer vid ny- och ombyggnation
 • Aktivt delta i framtagande av nya förfrågningsunderlag för avfallsentreprenader
 • Svara på remisser
 • Delta i regionala samverkansgrupper
 • Samordning med staden
 • Hålla utbildningar internt inom koncernen

Du rapporterar till affärsområdeschefen för Avfall och Miljö, placeringsort är i Hallonbergen, Sundbyberg. Flexibilitet till hemarbete finns.

Är det här du?

För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du har en högskoleutbildning inom hållbarhet, samhällsplanering, som avfallsingenjör eller dylikt. Utbildningen kompletteras med flera års erfarenhet av rollen som utredare eller samordnare inom hållbarhetsområdet. Vi ser också att du har erfarenhet av renhållningsansvar. Det är meriterande om du har projektledarerfarenhet och erfarenhet av svensk miljölagstiftning inom samhällsbyggnad, så som PBL.

Utöver detta uttrycker du dig obehindrat i svenska i både skrift och tal.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har förmåga att självständigt och strukturerat driva ditt arbete framåt. Vi ser också att du arbetar kvalitetsmedvetet och samarbetsorienterat med förmågan att bygga förtroendefulla relationer. I rollen kommer du att representera SAVAB internt och externt, varför det är viktigt att du trivs i en kommunikativ och representativ roll.

Sundbyberg är inne i en expansiv fas med flera stora exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket ställer höga krav på kommunikativ förmåga, struktur och förmåga att samarbeta och ge god service både internt och externt. Som person är du strukturerad och planerar och prioriterar dina uppgifter på ett effektivt sätt. Med fokus på ledarskap, resultat och kvalitet driver du arbetet framåt. Du känner dig trygg i din chefsroll är självgående och har god självinsikt.

Vi erbjuder

En tillsvidareanställning på heltid i ett bolag som gör skillnad. Här får du arbeta med engagerande medarbetar som trivs och har roligt tillsammans. För oss är det viktigt att ha en bra balans mellan arbetsliv och vardag. Vi har en arbetskultur där vi hjälper och stöttar varandra och vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid. Hos oss får du bidra till samhället och vår misson: ”det ska vara lätt att göra rätt.”

Du hittar annonsen, där du också söker tjänsten uppe till höger, under Läs mer