Vi söker en projektsamordnare för stationära sopsugar

Nu söker vi en strukturerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad projektsamordnare för att driva våra projekt kring utbyggnad av stadens stationära sopsugar.

Här får du jobba i en expansiv stad

Sundbybergs stad är en av Sveriges snabbast växande städer och utsågs till årets superkommun 2017. Staden är inne i en expansiv fas med planer på omfattande utbyggnad av såväl bostäder som infrastruktur. För att rusta oss inför expansionen har vi bildat ett nytt vatten- och avfallsbolag som har helhetsansvaret för alla frågor kring vatten, avlopp och avfall.

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Sundbyberg Avfall & Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Sundbybergs Stadshus AB. Bolagets ansvar är att på ett säkert och långsiktigt sätt leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten från stadens invånare och kunder. Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I ansvaret ingår att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi.

Vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid. Vår mission är att det ska vara enkelt för invånarna att hantera sitt avfall och vatten rätt. Som bolag är vi med och skapar förutsättningarna för det. ”Det är lätt att leva i Sundbyberg – staden som växer med dig.”

MED INTRESSANTA UPPDRAG

Som projektsamordnare kommer du att jobba tillsammans med ett gäng professionella och engagerade medarbetare med uppdrag främst kopplade till utbyggnation av nya stationära sopsugar. Sundbyberg är inne i en expansiv fas med flera stora utvecklingsprojekt, ett kraftigt ökat bostadsbyggande och flertalet infrastruktursatsningar. Sundbyberg är också den kommun i Sverige som har störst andel bostäder kopplade till stationära sopsugar. Vi står inför en ombyggnation av en stationär sopsug och utbyggnad av en annan. Utöver det behöver vi också bygga ytterligare två stationära sopsugar.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter som projektsamordnare för de stationära sopsugarna innefattar både att bygga om och bygga ut befintliga sopsugar men även att bygga nya sopsugar. Du kommer att driva hela processen med de nya stationära sopsugarna från förstudie till genomförande och driftsättning. Du ska under arbetet ha en tät dialog med de kollegor som jobbar i stadsbyggnadsprocessen men även med de som svarar för driften av de befintliga sopsugarna. Du ansvarar för teknik och ekonomi i dessa projekt. Du agerar beställare och handlar upp de konsulter och entreprenörer som behövs för genomförandet av projekten. Du ansvarar också för att lösa alla frågor som dyker upp under projektets gång.

Bolaget har också fått i uppdrag att ta över befintliga sopsugar från det kommunala bostadsbolaget. Du kommer att delta i denna process med dina kunskaper.

ERFARENHETER OCH UTBILDNING

Vi vill att du har relevant teknisk akademisk utbildning och minst 3 års erfarenhet från arbete med stationära sopsugar. Du är van att leda och driva projekt och utredningar enligt uppställd budget och inom befintliga ramar. Du ska ha arbetat med anläggningsprojekt så att du har en förståelse för de olika skedena. Kunskaper inom entreprenadjuridik är nödvändigt. Du kommer att arbeta i nära samarbete med staden och stadens övriga bolag, vilket kräver att du kan arbeta ur ett helhetsperspektiv och vara lösningsfokuserad.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som person är du drivande, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Du är självständig och strukturerad och kan organisera och prioritera ditt arbete. Du ska vara öppen för att arbeta med många olika typer av arbetsuppgifter. Därutöver är du en lyhörd person som ser det som självklart att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och samtidigt verkar för och bidrar till att skapa trivsel på arbetsplatsen.

MER INFO OCH ANSÖKAN

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansök senast den 30 juni 2017. Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Leopold Vilhelmsson på rekryteringsbolaget VA-rekrytering, 072-382 70 97.

Din ansökan skickar du till leopold.vilhelmsson@vajobb.se

Välkommen med din ansökan!