Författare: Marcin Tallmarken

2023-05-14

Tvätt av matavfallskärl

I den fasta avgiften för avfallshämtning som du betalar till oss ingår bland mycket annat också tvätt av ditt matavfallskärl (det bruna) en gång per […]

2023-05-04
2023-04-24

Esplanaden får ny vattenledning

Sundbyberg Avfall och Vatten arbetar löpande med att underhålla och renovera det allmänna ledningsnätet i staden. Från och med 15 april 2023 renoveras dricksvattenledningen på […]

2023-04-12