Författare: Marcin Tallmarken

2021-06-17

Älska matavfall!

Matavfall är helt fantastiskt! Tänk att dina bananskal, ostkanter och mögliga bär blir till biogödsel och biogas. Så heja matavfallet, och heja dig som sorterar […]