Detta får du för pengarna

PUBLICERAD 2022-01-21 14:01

Från 1 januari 2022 gäller nya avgifter för vatten, avlopp och sophämtning i Sundbyberg. Undrar du vad du får för pengarna? Här berättar vi om vilka tjänster som ingår – och reder ut vem som betalar.

Exakt vad du betalar för beror på om du bor i lägenhet eller villa – eller kanske driver ett företag i Sundbyberg. Är du villaägare betalar du själv direkt till oss, medan det i flerbostadshus är bostadsrättsföreningen eller hyresvärden som betalar avgifterna. Som företagare betalar du vanligtvis själv avgiften för sophämtning, medan det i många fall är din fastighetsvärd som betalar för vatten och avlopp.

DETTA INGÅR I AVGIFTEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

 • Du får säkert och hälsosamt dricksvatten till din kran. Vattnet provtas i flera steg och uppfyller Livsmedelsverkets högt ställda krav.
 • Ditt avloppsvatten renas med mekaniska, kemiska och biologiska metoder i en 24-timmarsprocess.
 • Vi tar hand om regnvatten, smältvatten och spolvatten från gator och fastigheter via dagvattenledningsnätet. Vi ser till att vattnet renas i exempelvis dagvattendammar innan det rinner ut igen i våra sjöar och vattendrag.
 • Vi underhåller löpande alla stadens vatten- och avloppsledningar.
 • Vi har beredskap 24 timmar om dygnet.

DETTA INGÅR I SOPHÄMTNINGSAVGIFTEN – OM DU BOR I VILLA ELLER LÄGENHET

 • Ditt hushållsavfall blir hämtat, borttransporterat och behandlat på rätt sätt
 • Du kan kostnadsfritt lämna grovavfall till ReTuren – eller om du bor i villa kan du få 1000 liter grovavfall hämtat en gång per år
 • Du har kostnadsfri tillgång till den nya Grovavfallspunkten i Rissne för att lämna större mängder grovavfall.
 • Du kan kostnadsfritt få småelektronik och farligt avfall hämtat vid din dörr (Returkassen)
 • Du kan kostnadsfritt lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och saker till återbruk på återvinningscentral och till mobila återvinningscentralen
 • Du kan kostnadsfritt lämna och hämta återbrukade prylar på Returpunkten
 • Du kan kostnadsfritt lämna småelektronik och batterier i ett Samlaren-skåp
 • Du kan kostnadsfritt ladda ner informationsmaterial eller beställa dekaler till olika avfallskärl
 • Kostnadsfri leverans av matavfallspåsar en gång om året till villor och flerbostadshus
 • Du kan också själv kostnadsfritt hämta matavfallspåsar på ett antal platser
 • Flerfamiljshus kan kostnadsfritt få elavfall hämtat en gång i månaden
 • Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan kostnadsfritt kontakta oss för att få information, råd eller hjälp att ändra sophämtningsabonnemanget

FÖR DIG SOM DRIVER FÖRETAG

Som företagare ingår det i din sophämtningsavgift att företagets hushållsavfall blir:

 • hämtat
 • borttransporterat
 • behandlat på rätt sätt.

Du kan också kostnadsfritt kontakta oss för att få information, råd eller hjälp att ändra något i ditt sophämtningsabonnemang. En del av din avgift går också till administration och information om källsortering.

VISSTE DU ATT…

 • Sundbyberg Avfall & Vatten drivs enligt självkostnadsprincipen och får varken gå med vinst eller förlust räknat på en treårsperiod.