Fira Världsvattendagen – var rädd om vattnet

Förra årets varma och torra sommar blev för många en påminnelse om hur viktigt vattnet är. Klimatförändringarna skapar nya utmaningar kring tillgången till vatten, även här i Sverige. Vi behöver alla hjälpas åt att vara rädda om vattnet.

Den 22 mars uppmärksammas Världsvattendagen på initiativ av FN. Årets tema heter ”Leaving no one behind” och lägger fokus på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla.

I dag lever miljarder människor utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Marginaliserade grupper som kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar och funktionshindrade är ofta förbisedda och utsätts ibland för diskriminering när de försöker komma åt vatten som de behöver för att leva.

Under årets Världsvattendag vill vi uppmärksamma att vatten är en mänsklig rättighet för alla – och då behöver vi hjälpas åt över hela världen för att ta hand om vårt vatten.

Några tips – så är du rädd om vattnet

  • Använd miljömärkta rengöringsmedel.
  • Tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan.
  • Undvik att köpa kläder och produkter som innehåller antibakteriella ämnen.
  • Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet. Lämna målarfärg och kemikalier till återvinningscentralen.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
  • Duscha istället för att bada.
  • Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen innan du kör den.
  • Undvik att diska under rinnande vatten.

Rent vatten – ett av de globala målen

Rent vatten och sanitet är ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som världens länder antagit för att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och frihet samt lösa klimatkrisen.