En illustration med tre olika papperspåsar. en för metallförpackningar, en för pappersförpackningar och en för plastförpackningar.

Fler insamlingsmöjligheter för förpackningar

PUBLICERAD 2021-01-29 14:01

Har du långt till återvinningsstationen och ont om tid? Pick-Up Service är en ny tjänst där du kan få dina källsorterade förpackningar hämtade hemma i din bostad. Tjänsten bekostas av förpackningsproducenterna och är kostnadsfri för dig som privatperson.

Pick-Up Service – få dina förpackningar hämtade hemma

TMR heter företaget som nu lanserar en ny tjänst för dig som har svårt att ta dig till återvinningsstationen med dina använda förpackningar. Tjänsten Pick-Up Service innebär att du kostnadsfritt kan beställa hem ett startkit med källsorteringskassar, insatspåsar och sorteringsguide. När du fyllt kassarna med dina använda mjölkkartonger, konservburkar och plasttuber bokar du upphämtning vid din dörr. Förpackningar av följande material ingår i tjänsten:

  • papper
  • plast
  • metall

Observera att glasförpackningar och tidningspapper inte ingår i denna tjänst.

Varför hämtar inte kommunen förpackningar?

I Sverige råder producentansvar. Detta innebär att de som producerar förpackningar också ansvarar för insamling och återvinning av de använda förpackningarna. Allt enligt principen om att ”förorenaren betalar”. Producentansvaret är alltså ett styrmedel för att uppnå miljömål. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.