Hämtning av elavfall kostnadsfritt varje månad

I takt med att vi konsumerar mer elektronikprodukter ökar också elavfallet i mängd. Därför erbjuder vi dig som fastighetsägare kostnadsfri hämtning av till exempel tv-apparater, lampor och batterier. Behållare för avfallet och skyltning ingår också.

Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt! Elavfall innehåller ofta farliga ämnen som kan skada miljön och människors hälsa om det inte tas omhand på rätt sätt. Därför erbjuder vi dig som fastighetsägare kostnadsfri hämtning av elavfall direkt från din fastighet.

Representerar du en bostadsrättsförening eller äger du ett flerbostadshus? Passa på att erbjuda medlemmarna eller hyresgästerna denna tjänst. Behållare och skyltning ingår såklart. Beställ hos vårt servicecenter!

Så här går det till:

  • Kontakta servicecenter för att beställa.
  • Lämna kontaktuppgifter till person som kan ta emot vår entreprenör för kontroll av avfallsutrymmet.
  • När utrymmet är godkänt levereras behållare till er.
  • Sätt upp småbehållarna för batterier och ljuskällor med medföljande utrustning.
  • Era behållare kommer nu att tömmas en gång per månad

I det kostnadsfria abonnemanget ingår:

  • Rullbur för elektronikavfall
  • Batteribehållare
  • Behållare för ljuskällor
  • Informationsskyltar
  • Hämtning en gång i månaden

Privatpersoner kan också lämna elavfall här: