En hög med vikta tidningar

Kommunen tar över tidningsinsamlingen

PUBLICERAD 2021-12-17 15:12 UPPDATERAD 2022-01-14 10:01

Från och med 2022 har landets kommuner ansvaret för hanteringen av returpapper, det som brukar kallas "tidningar" på insamlingsbehållarna. Därmed blir detta ett kommunalt avfall som endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera.

I Sundbyberg och ett antal andra norrortskommuner kommer det regionala avfallsbolaget SÖRAB att hantera tidningsinsamlingen från och med 1 januari 2022.

Meningen är att du precis som tidigare ska kunna fortsätta återvinna dina tidningar, tidskrifter, reklamtryck, skrivpapper och pocketböcker, och att övergången till kommunalt ansvar ska ske utan hinder.

Fastighetsnära tidningsinsamling

Endast de entreprenörer som SÖRAB har godkänt (auktoriserat) kommer att få samla in tidningspapper från fastigheter i Sundbyberg från och med 2022.

Har du eller din förening tidningsinsamling idag? Fråga entreprenören om de har ansökt eller kommer att ansöka om auktorisering hos SÖRAB. Svarar de ja går det bra att fortsätta med abonnemanget. Senast vid årsskiftet kommer det finnas en lista över godkända entreprenörer på SÖRABs webbplats (se länk under Läs mer). Då kan du se om din entreprenör blivit godkänd.

Har du inte tidningsinsamling, men skulle vilja ha det? I Sundbyberg kan flerbostadshus och småhus i områden med gemensam avfallshämtning, samt verksamheter, beställa fastighetsnära insamling av tidningar. Anlita en entreprenör som SÖRAB har godkänt. Se länk under Läs mer.

Avgift för hämtningen beslutas och betalas till den godkända entreprenör du anlitar.

Tidningsinsamling i Hallonbergen, Ör och Ursvik

I stadsdelarna Hallonbergen, Ör och Ursvik äger Sundbyberg Avfall & Vatten stationära sopsugar med bland annat tidningsinsamling. I dessa områden kan boende och mindre verksamheter i fastigheter med sopsug lämna returpapper i inkasten märkta ”tidningar”.

Tidningsbehållare på återvinningsstationer

Tidningsinsamling på allmänna platser är också ett kommunalt ansvar från och med 2022. Det finns behållare för tidningar på alla återvinningsstationer som FTI ansvarar för.

SÖRAB ansvarar för att tidningsbehållarna töms, på uppdrag av Sundbybergs stad och de andra ägarkommunerna.

FTI ansvarar för att behållarna för förpackningar töms och att återvinningsstationerna hålls städade.

FTI har också en kundtjänst som du kan kontakta om du har klagomål eller frågor om återvinningsstationerna. De informerar sedan SÖRAB ifall de får klagomål på tidningsbehållarna.