Testsida

Testing, testing, 1, 2, 1, 2...

Påminnelser om ReTuren och mobila åvc:n

Du kan få sms-påminnelser om när ReTuren eller Mobila återvinningscentralen besöker de stoppställen du är intresserad av. Beställ eller avbeställ påminnelserna genom att skicka ett sms till oss. Så här går det till.

Beställ sms-påminnelser

I rullistan nedan visas vilken text du ska skriva i sms:et för att beställa påminnelser för de olika platserna som ReTuren och mobila åvc:n (MÅVC) besöker.

  Gör så här för att beställa påminnelser:

  1. Öppna ett nytt sms/meddelande i din telefon.
  2. Där du brukar skriva meddelandetexten skriver du nu koden för den plats du vill ha påminnelser om, exempelvis SBERG GÖT. (Det behöver inte vara stora bokstäver.)
  3. Skicka sms:et till telefonnummer 71050
  4. Du får nu en bekräftelse
  5. Dagen innan ReTuren besöker den plats du valt kommer du att få en påminnelse till din telefon. Påminnelser om MÅVC:n kommer några dagar innan.

  Avbeställ sms-påminnelser

  I rullistan nedan visas vilken text du ska skriva i sms:et för att avbeställa påminnelser för de olika platserna som ReTuren och mobila åvc:n (MÅVC) besöker.

   Gör så här för att avbeställa påminnelser:

   1. Öppna ett nytt sms/meddelande i din telefon.
   2. Där du brukar skriva meddelandetexten skriver du nu koden för den plats du inte längre vill ha påminnelser om, exempelvis SBERG STOPGÖT. (Det behöver inte vara stora bokstäver.) För att stoppa alla sms-påminnelser (både för ReTuren och MÅVC): skriv STOPALLA.
   3. Skicka sms:et till telefonnummer 71050
   4. Du får nu en bekräftelse