Matavfallskärl

Nu tvättar vi ditt matavfallskärl

Så här när sommaren lider mot sitt slut är det dags att tvätta matavfallskärlen. I avfallstaxan ingår denna tjänst en gång per år för dig som bor i staden.

Med start i början av oktober kommer vi tvätta matavfallskärl för alla boende i Sundbyberg.

I mesta möjliga mån samkör vi tvätten med sophämtningen så att kärlet är tomt inför tvätt. I de fall detta inte är möjligt kommer avfallet som eventuellt finns i kärlet att läggas tillbaka efter tvätt. Anledningen till detta är att bilen som utför tvätten inte har kapacitet att ta med stora mängder avfall.

Tack för att du sorterar ut ditt matavfall!

Har du frågor om kärltvätten?

Kontakta oss gärna via vårt Servicecenter