Nu tvättar vi matavfallskärl

I avfallstaxan för villor och flerbostadshus ingår tvätt av matavfallskärl en gång per år. Under cirka fyra veckor, med start i slutet av september kommer vi att tvätta alla matavfallskärl för alla boende i staden.

Vi strävar efter att tvätta kärlen i anslutning till ordinarie tömningsdag. Om kärlet ändå innehåller matavfallspåsar kommer dessa att läggas tillbaka efter tvätten. Det beror på att fordonet som används vid kärltvätten inte har möjlighet att ta med avfall.

Bor du i villa, gör så här:

  • Låt matavfallskärlet (det bruna) stå så att det syns från gatan.
  • När kärlet är tvättat kommer det att ställas tillbaka på din tomt, upp och ner
    för att torka. Du får själv vända det rätt efteråt.

Tack för maten, villaägare!

Villaägare i Sundbyberg är bland de bästa i Stockholm på att källsortera. Varje vecka ger matavfallet från en villa i Sundbyberg biogas nog för en körsträcka på 5 km med personbil.

Har du frågor om matavfall eller synpunkter?

Kontakta gärna vårt servicecenter:

Telefon: 08-706 65 00
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se