Ny avfallstaxa från 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 börjar en ny avfallstaxa gälla, efter beslut i Sundbybergs stads kommunfullmäktige den 16 december. Den nya taxan innebär några mindre förändringar, som en sänkning av avgifterna för de kunder som är anslutna till våra stationära sopsugar.

Vi ska inte gå med vinst – eller förlust

Som kommunalt bolag är vi på Sundbyberg Avfall och Vatten skyldiga att följa vissa principer. Vår verksamhet finansieras via taxor och vi får varken gå med vinst eller förlust räknat på en treårsperiod. Därför måste vi ständigt finjustera så att utgifter och intäkter motsvarar varandra.

Varje gång vi förändrar taxan tar vi hänsyn till en mängd faktorer. Inför denna nya taxa har vi exempelvis räknat med den nya förbränningsskatten och andra utgifter som förändras för oss.

Förändringar i nya avfallstaxan

För de allra flesta innebär den nya taxan inga större förändringar. Avgifterna för sophämtning får motsvarande en indexuppräkning, vilket gör att ett genomsnittligt abonnemang för hämtning av restavfall höjs med 2 % och matavfallshämtning med 1 %.

Vi har sett att vi haft en hel del administration kring olika storlekar på mobila sopsugar. Därför delar vi nu in dem i intervall, vilket påverkar kostnaderna för de fastigheter som har mobil sopsug. Du som är fastighetsägare kan läsa mer om detta via länken här intill.

En glädjande nyhet är att vi genom bättre avtal kan sänka driftkostnaderna för våra stationära sopsugar. Detta kommer naturligtvis våra kunder till nytta genom en sänkning av avgiften.