Nya avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige har antagit nya avfallsföreskrifter för Sundbybergs stad. De gäller från och med 1 april 2018.

De nya föreskrifterna skiljer sig inte så mycket från de tidigare, men kostnadsfri hämtning av elavfall och batterier från flerbostadshus har nu skrivits in i föreskrifterna. Tjänsten har funnits tidigare också, men som ett försök. Detta gäller hämtning en gång i månaden från exempelvis ett källsorteringsrum, eller annat godkänt utrymme, i ett flerbostadshus.

Annars är det framförallt administrativa ändringar som gjorts i föreskrifterna. Exempelvis förtydligas hur ofta avfall hämtas och hur vår myndighetsutövning går till. Sorteringsanvisningen har också uppdaterats.

De nya avfallsföreskrifterna finns att ladda ner under Läs mer.

Är du fastighetsägare eller boende i flerbostadshus och undrar hur elavfallshämtningen går till? Se infobladet om elavfall under Läs mer.