Nya avgifter för avfall, vatten och avlopp

Den 27 november fattade kommunfullmäktige beslut om nya taxor för avfall och VA. De gäller från och med 1 januari 2018.

Vi lever efter självkostnadsprincipen och våra taxor motsvarar därmed våra kostnader. Just nu ökar kostnaderna för både avfallshantering och VA. Norrvatten höjer priset för att kunna rena vattnet ännu bättre. Våra vatten- och avloppsledningar börjar bli gamla och behöver underhållas och repareras. Vi byter ut vattenmätarna mot självavläsande, för att förenkla och säkra vattenavläsningarna. Det är några exempel på varför taxorna behöver revideras, så att vi kan bibehålla hög kvalitet och service.

Vad innebär det här för dig?

Beroende på om du äger en villa eller ett flerbostadshus, eller om du driver ett företag, så blir förändringarna lite olika. Här kan du klicka vidare till mer information om avgifterna.

Avgifter för villaägare

Avgifter för fastighetsägare flerbostadshus

Avgifter för företag