Nya avgifter för sophämtning

Från och med 1 januari 2019 gäller nya avgifter för avfallshämtning i Sundbyberg, efter beslut i kommunfullmäktige.

Vi driver avfallsverksamheten utifrån självkostnadsprincipen – och avgifterna baseras på våra kostnader för att ta hand om avfallet. 2019 ökar våra kostnader, främst för att förbränningsanläggningarna höjer sina avgifter. Det blir alltså dyrare att elda upp avfallet. Samtidigt blir det billigare att återvinna matavfall, men invånarna i Sundbyberg sorterar fortfarande det mesta som brännbart restavfall. Därför behöver avgifterna höjas.

Vad innebär det här för dig?

Beroende på om du äger en villa eller ett flerbostadshus, eller om du driver ett företag, så blir förändringarna lite olika. Här kan du klicka vidare till mer information om avgifterna.

Avgifter för villaägare

Avgifter för fastighetsägare flerbostadshus

Avgifter för företag