Så mycket får du för pengarna

Från 1 januari i år gäller nya avgifter för vatten, avlopp och sophämtning. Undrar du vad du får för pengarna? Här berättar vi om vilka tjänster som ingår – och reder ut vem som betalar.

Exakt vad du betalar för beror på om du bor i lägenhet eller villa – eller kanske driver ett företag i Sundbyberg. Är du villaägare betalar du själv direkt till oss, medan det i flerbostadshus är bostadsrättsföreningen eller hyresvärden som betalar avgifterna. Som företagare betalar du vanligtvis själv avgiften för sophämtning, medan det i vissa fall är din fastighetsvärd som betalar för vatten och avlopp.

Detta ingår i avgiften för vatten och avlopp

 • Du får säkert och hälsosamt dricksvatten. Vattnet provtas i flera steg och uppfyller Livsmedelsverkets högt ställda krav.
 • Ditt avloppsvatten renas med mekaniska, kemiska och biologiska metoder i en 24-timmarsprocess.
 • Vi tar hand om regnvatten, smältvatten och spolvatten från gator och fastigheter via dagvattenledningsnätet. Vi ser till att vattnet renas i exempelvis dagvattendammar innan det rinner ut igen i våra sjöar och vattendrag.
 • Vi underhåller löpande alla stadens vatten- och avloppsledningar.
 • Vi har beredskap 24 timmar om dygnet.

Detta ingår i sophämtningsavgiften – om du bor i villa eller lägenhet

 • Ditt hushållsavfall blir hämtat, borttransporterat och behandlat på rätt sätt
 • Du kan kostnadsfritt lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och saker till återbruk på återvinningscentralen och till mobila återvinningscentralen
 • Du kan kostnadsfritt lämna grovavfall till ReTuren – eller om du bor i villa kan du få 1000 liter grovavfall hämtat en gång per år
 • Du kan kostnadsfritt få småelektronik och farligt avfall hämtat vid din dörr (Returkassen)
 • Du kan kostnadsfritt lämna småelektronik och batterier i ett Samlaren-skåp
 • Kostnadsfri leverans av matavfallspåsar en gång om året till villor och flerbostadshus
 • Du kan också själv kostnadsfritt hämta matavfallspåsar på ett antal platser
 • Flerfamiljshus kan kostnadsfritt få elavfall hämtat en gång i månaden
 • Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan kostnadsfritt kontakta oss för att få information, råd eller hjälp att ändra sophämtningsabonnemanget
 • En del av avgiften går också till vår administration och till att informera boende, fastighetsägare och verksamheter i kommunen om källsortering.

För dig som driver företag

Som företagare ingår det i din sophämtningsavgift att företagets hushållsavfall blir hämtat, borttransporterat och behandlat på rätt sätt. Du kan också kostnadsfritt kontakta oss för att få information, råd eller hjälp att ändra något i ditt sophämtningsabonnemang. En del av din avgift går också till vår administration och till att informera om källsortering.

Visste du att …

 • Sundbyberg Avfall & Vatten drivs enligt självkostnadsprincipen och får varken gå med vinst eller förlust räknat på en treårsperiod.
 • Avgifterna i Sundbyberg är låga jämfört med andra kommuner. Före höjningen var avgiften för vatten och avlopp cirka 30 % lägre än riksgenomsnittet.