Så stödjer vi det lokala näringslivet i Sundbyberg

Vi vill självklart underlätta situationen för de företag och verksamheter som påverkas av Coronapandemin. Därför erbjuder vi bland annat snabba ändringar i avfallsabonnemangen.

Kanske har verksamheten minde avfall än vanligt nu under Coronakrisen? Då kan du byta till ett abonnemang med hämtning mer sällan eller ha färre avfallskärl för att minska kostnaderna.

Sorterar ditt företag ut matavfall? Genom att matavfallssortera går det att få ner kostnaderna ytterligare, eftersom matavfallshämtningen är billigare än hämtningen av det ”vanliga” brännbara avfallet.

Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring ändringar eller tillfälligt uppehåll i företagets avfallsabonnemang. Kontakta oss så guidar vi dig för de bästa lösningarna.

Om verksamheten skulle upphöra helt så ska du säga upp ditt abonnemang. Det gör du genom att skicka in en ägarbytesblankett till oss, se länk här intill. Saknas en ny ägare till lokalen fyller du bara i den del av blanketten som gäller befintlig ägare.

Om du som företagare inte kan betala fakturor på förfallodagen ber vi dig att kontakta oss.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig under Coronapandemin och så långt det är möjligt gör vi ändringar utifrån dina önskemål. Hör av dig så hittar vi en lösning tillsammans!

Kontakta Servicecenter för rådgivning

servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00