Så tyder du din faktura för vatten och avlopp

Du som äger en villa eller ett flerbostadshus får varje kvartal en vatten- och avloppsfaktura. Vi vet att den kan vara lite snårig att tolka – och har därför tagit fram exempel som reder ut begreppen.

Vad innebär beräknad årsförbrukning?

Varje höst ber vi dig läsa av din vattenmätarställning. Utifrån det beräknar vi hur mycket vatten du förväntas göra av med under kommande år. Det är alltså din beräknade årsförbrukning av vatten – och den avgör hur mycket du betalar i rörlig kostnad. Därför är det viktigt att du stämmer av din förbrukning regelbundet, minst en gång om året.

Varje gång du meddelar oss din vattenmätarställning så räknar vi ut och noterar:

  • Hur mycket vatten du förbrukat sedan förra avläsningen.
  • Antal dagar som gått sedan förra avläsningen.
  • Din genomsnittliga förbrukning per dag och per år.
  • Vi utgår ifrån att din vattenförbrukning är ungefär densamma under det kommande året. Detta ligger till grund för din rörliga vattenkostnad.

När du sen läser av din vattenmätare kan det visa sig att du använt mindre eller mer vatten. Detta korrigeras då på nästkommande faktura. Det kan innebära att du behöver betala för den extra mängd vatten du använt eller att du får pengar tillbaka.       .

När kommer vattenfakturan?

Februari      Avser perioden 1 januari – 31 mars

Maj                Avser perioden  1 april – 30 juni

Augusti        Avser perioden 1 juli – 30 september

Oktober      Avser perioden 1 oktober – 31 december

Varför fasta avgifter?

Din avgift för vatten och avlopp ska även täcka alla kostnader för underhåll och renovering av vatten- och avloppssystemet i Sundbyberg, med bland annat nio avloppspumpstationer och 249 kilometer vatten- och avloppsledningar. Även kundregister, fakturering och annan administration behöver täckas av den fasta avgiften.

Det du betalar är ett självkostnadspris, vi får enligt lag inte göra någon vinst. Våra avgifter följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer och utgår i grunden från Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.