Samråd om nya avfallsföreskrifter

Lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan utgör en så kallad renhållningsordning. En sådan ska antas av kommunfullmäktige men innan den antas måste staden samråda med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor.

Mellan 20 november och 31 december 2017 pågår utställning av förslag till avfallsföreskrifter och det finns då möjlighet att lämna synpunkter.

Förslaget visas under utställningstiden på följande platser:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7
  • Du kan också läsa förslaget här

Kom och träffa oss

Torsdagen den 14 december 2017 hålls ett informationsmöte klockan 16:00 till 18:00 i Paviljongen på Sundbybergs torg. Kom och träffa oss på plats.

Inlämning av synpunkter

Synpunkter ska senast 31 december 2017 ha inkommit skriftligt till
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0706/2017 och märk skrivelsen med ”Föreskrifter om avfallshantering i Sundbybergs stad”.