VI GRÄVER FÖR VATTENLEDNINGAR PÅ LADUGÅRDSGATAN

PUBLICERAD 2022-05-04 13:05

Snart börjar vi arbetet med att ordna vatten och avlopp till nya bostäder som ska byggas på Ladugårdsgatan. Då behöver vi gräva upp delar av vägen för att dra ledningar mellan huvudledningsnätet i gatan och de kommande husen.

TIDPLAN

Den delen som nu berörs är ungefär mittemot Ladugårdsgatan nr.2 Det arbetet börjar vi med i början av maj 2022 och vi räknar med att vara klara under juni månad.

SÅ ORDNAR VI FRAMKOMLIGHETEN

Under den tid som gatan är delvis uppgrävd gör vi en avstängning av säkerhetsskäl. Självklart ordnar vi så att utryckningsfordon kan komma fram.

ARBETSTIDER OCH EVENTUELLA STÖRNINGAR

Våra arbetstider är vanligtvis 07.00-16.00, men vid behov får arbete ske fram till kl. 19.00.
Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

MER INFORMATION

Har du frågor om arbetet är du välkommen att höra av dig till vårt Servicecenter:
servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00