Vi hämtar ditt trädgårdsavfall

Vintern har varit mild och det börjar bli hög tid att se efter hur trädgården mår – och kanske rensa bort fjolårslöv och kvistar. Redan nu kan du anmäla dig till vår omtyckta tjänst hämtning av trädgårdsavfall.

Så funkar det

Under april–november erbjuder vi hämtning av trädgårdsavfall. Hämtningen sker till självkostnadspris (808 kr/säsong) varannan vecka, totalt 16 gånger. I kostnaden ingår ett separat 370-liters avfallskärl, som vi levererar hem till dig inför säsongsstart.

Anmälan

Intresserad? Anmäl dig så snart som möjligt till vårt servicecenter:
servicecenter@sundbyberg.se
08-706 65 00

Om du anmäler dig efter 9 mars kan det hända att du inte hinner få kärlet för trädgårdsavfall till första hämtningstillfället i april.

Bostadsrättsförening eller fastighetsägare?

Är du fastighetsägare eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening? Välkommen att höra av dig, ni kan också få ert trädgårdsavfall hämtat från fastigheten.

Trädgårdsavfallet blir jord, biogas och bränsle

Hämtningen av trädgårdsavfall har blivit en uppskattad service och hjälp att bli mer klimatsmart. Det mesta av trädgårdsavfallet komposteras eller rötas och blir jord och biogas. Grövre grenar flisas till bränsle för energiutvinning.

Med tjänsten återvinns en större andel trädgårdsavfall, eftersom vi sett att det annars hamnar i hushållsavfallet och går till förbränning. En analys som gjordes 2018 visar att nästan 20% av hushållsavfallet från villorna i Sundbyberg består av trädgårdsavfall – som skulle kunna återvinnas.

Mer information om tjänsten

Du som anmäler dig till hämtning av trädgårdsavfall kommer framöver få mer detaljerad information om hur det fungerar och vad som räknas till trädgårdsavfall.