Vi lägger nya vattenledningar på Ladugårdsgatan

PUBLICERAD 2021-03-01 10:03 UPPDATERAD 2021-03-02 10:03

Snart börjar vi arbetet med att ordna vatten och avlopp till nya bostäder på västra sidan av Ladugårdsgatan i Ursvik. Då behöver vi gräva upp delar av vägen för att dra ledningar mellan huvudnätet i gatan och de kommande husen.

TIDPLAN

I mitten av mars påbörjar vi arbetet och vi räknar med att vara klara under april.

SÅ ORDNAR VI FRAMKOMLIGHETEN

Under den tid som gatan är uppgrävd gör vi av säkerhetsskäl en totalavstängning av Ladugårdsgatan mellan Ursviks allé och Skördegatan. Vi kommer dock se till att det alltid går att komma in och ut ur garaget.

ARBETSTIDER OCH EVENTUELLA STÖRNINGAR

Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men vid behov får arbete ske fram till 19.00. Arbetet sker i olika etapper, där det bullrar som mest de första dagarna när vi tar bort asfalt och berg. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

Frågor & svar om arbetet

Vad händer på Ladugårdsgatan? Varför är det hål mitt i gatan?

Vi på Sundbyberg Avfall & Vatten drar just nu fram vatten och avlopp till nya bostäder på västra sidan Ladugårdsgatan. Det vill säga att vi drar ledningar mellan huvudnäten i gatan och de kommande husen. Sundbyberg Avfall & Vatten ansvarar för vatten, avlopp och dagvatten (regnvatten).

Varför är det hål på olika ställen på gatan?

Det ska byggas flera hus och varje fastighet behöver en egen anslutning.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Vi kommer att påbörja arbetet i mitten av mars – och räknar med att bli klara under april.

Kommer jag kunna köra förbi med bil?

Under den tid som gatan är uppgrävd gör vi av säkerhetsskäl en totalavstängning mellan Ursviks allé och Skördegatan. Vi kommer dock se till att det alltid går att komma in och ut ur garaget.

Varför låter arbetet så mycket och när kan det vara tyst?

Arbetet sker i olika etapper, där det bullrar som mest de första dagarna när vi tar bort asfalt och berg. Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men vid behov får arbete ske fram till 19.00. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller – och gör självklart allt vi kan för att inte störa dig som bor i närheten.

Kommer ni att behöva spränga?

Nej, vi behöver inte göra några sprängningsarbeten.

Varför gjordes inte arbetet tidigare, då gatan redan var uppgrävd?

Vid den tidpunkten fanns det ingen detaljplan för husen på Ladugårdsgatans västra sida – och därför kunde vi inte förutsäga var vi borde lägga ledningar för att kunna ansluta till kommande hus.

Kan det bli fler grävarbeten och avstängningar på Ladugårdsgatan framöver?

Ja. Det finns fler planerade hus som ännu inte fått bygglov och vi måste invänta dessa för att kunna veta vilka anslutningar som behövs framöver. Vi återkommer med mer information om kommande arbeten när vi vet mer.

MER INFORMATION

Hittar du inte svar på din fråga här på webbplatsen? Välkommen att höra av dig till vårt Servicecenter:
servicecenter@savab.se
08-706 65 00