Vi söker en erfaren VA-ingenjör

Nu söker vi en kvalitetsmedveten, strukturerad och erfaren VA-ingenjör för att komplettera vårt gäng av professionella och engagerade medarbetare.

Här får du jobba i en expansiv stad

Sundbybergs stad är en av Sveriges snabbast växande städer och utsågs till årets superkommun 2017. Staden är inne i en expansiv fas med planer på omfattande utbyggnad av såväl bostäder som infrastruktur. För att rusta oss inför expansionen har vi bildat ett nytt vatten- och avfallsbolag som har helhetsansvaret för alla frågor kring vatten, avlopp och avfall.

För en hållbar framtid

Vatten- och avfallsbolaget är ett helägt kommunalt bolag och ingår i koncernen Sundbybergs Stadshus AB. Bolagets ansvar är att på ett säkert och långsiktigt sätt leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten från stadens invånare och kunder. Bolaget ansvarar också för att på ett miljömässigt hållbart sätt samla in avfall från stadens invånare och kunder. I ansvaret ingår att uppföra, äga, förvalta och underhålla alla stadens VA- och avfallsrelaterade anläggningar såsom pumpstationer, ledningsnät och stationära sopsugar. Bolaget har en egen driftorganisation som utför allt från mätarbyten till renovering i egen regi.

Vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid. Vår mission är att det ska vara enkelt för invånarna att hantera sitt avfall och vatten rätt. Som bolag är vi med och skapar förutsättningarna för det. ”Det är lätt att leva i Sundbyberg – staden som växer med dig.”

Med många intressanta uppdrag

Som VA-ingenjör kommer du att jobba tillsammans med ett gäng professionella och engagerade medarbetare med många intressanta uppdrag. Sundbyberg är inne i en expansiv fas med flera stora utvecklingsprojekt, ett kraftigt ökat bostadsbyggande och flertalet infrastruktursatsningar, såsom utbyggnaden av Ursvik och nedgrävningen av Mälarbanan. Vårt bolag har en stor och viktig roll i denna utveckling. 

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som VA-ingenjör är breda.

Du kommer bland annat att:

  • Delta i exploateringen från de tidiga skedena med detaljplanearbeten till genomförandeskede och övertagande,
  • Ansvara för teknik och ekonomi i dina tilldelade exploateringsprojekt och större investeringsprojekt.
  • Driva egna projekt och utredningar.
  • Planera och leda mindre projekt i egen regi, tillsammans med driftsledare och driftspersonal.
  • Agera beställare och upphandla konsulter och entreprenörer.
  • Bistå kommunens enheter med kompetens i VA-tekniska och enklare VA-juridiska frågor.

Erfarenheter och utbildning

Vi vill att du har relevant teknisk akademisk utbildning och minst 3 års relevant yrkeserfarenhet. Du är van att leda och driva projekt och utredningar enligt uppställd budget och inom befintliga ramar. Viss kunskap inom entreprenadjuridik är nödvändig. Det är viktigt att du har intresse av att arbeta i en organisation med många och breda arbetsuppgifter där du bidrar med din kompetens för att utveckla bolaget som helhet. Som VA-ingenjör arbetar du i nära samarbete med staden och stadens övriga bolag, vilket kräver att du har förmågan att arbeta ur ett helhetsperspektiv.

Personliga egenskaper

Som person är du engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad. Därutöver är du en person som verkar för och bidrar till att skapa trivsel på arbetsplatsen.

Mer info och ansökan

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Leopold Vilhelmsson på rekryteringsbolaget VA-rekrytering, 072-382 70 97.

Din ansökan skickar du till leopold.vilhelmsson@vajobb.se

Välkommen med din ansökan!