NYHETER

2019-09-05

Nytt schema i din brevlåda

Under augusti skickade vi ut schema för hösten och vinterns olika avfallsinsamlingar. I schemat kan du bland annat se vilka dagar grovsopsbilen (ReTuren) stannar nära […]

2019-09-06

Nu tvättar vi ditt matavfallskärl

Med start i början av oktober kommer vi tvätta matavfallskärl för alla boende i Sundbyberg. I mesta möjliga mån samkör vi tvätten med sophämtningen så […]

2019-09-09

Lämna trädgårdsavfall till MÅVC:n i Duvbo

Mobila återvinningscentralen (MÅVC) tar emot mycket av det som du kan lämna på en återvinningscentral, men i mindre mängd. På de flesta av MÅVC:ns stoppställen […]

2019-08-19

Vi renoverar vattenledning i Vintergatan

Bakgrund Huvudledningen för dricksvattenförsörjning som ligger i Vintergatan är en ledning av gjutjärn som är lagd 1910. I den första etappen renoverades 300 meter ledning, […]

2019-08-01

Återvinningscentralen stänger

  Avfallsbolaget SÖRAB driver Kvarnkullens återvinningscentral och 5 andra återvinningscentraler (ÅVC) i norra Storstockholm på uppdrag av nio kommuner; Sundbyberg, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Danderyd, […]

2019-08-17

Kommer det rök ur marken?

Röktest och filmning av ledningar Utredningen är indelad i två etapper. Först filmar vi ledningarna och sedan testar vi kopplingarna genom ett så kallat röktest. […]