En vattenmätare inne i en fastighet

Vattenmätare

En vattenmätare ska vara installerad i alla fastigheter som är anslutna till Sundbybergs dricksvattennät. Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten, vilket ligger till grund för den avgift fastighetsägaren betalar för vattenanvändningen.

Sundbyberg Avfall & Vatten sätter upp vattenmätare på alla fastigheter och ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätare.

Ansvar

Mätarens placering ska vara godkänd av Sundbyberg Avfall & Vattens tekniker. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från vattenmätare. Vattenmätarna är vår egendom och får inte monteras av andra.

Mätarkonsolen, med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren, är fastighetsägarens egendom och ansvar. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att den bland annat är känslig för både värme och kyla.

Under ”Läs mer” finns en anvisning för installation, som riktar sig till byggherrar och rörmokare.