Vattenmätare

En vattenmätare ska vara installerad i alla fastigheter som är anslutna till Sundbybergs dricksvattennät. Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten, vilket ligger till grund för den avgift fastighetsägaren betalar för vattenanvändningen.

Sundbyberg Avfall & Vatten tillhandahåller vattenmätare till alla fastigheter och ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätare.

Ansvar

Mätarens placering ska vara godkänd av Sundbyberg Avfall & Vattens tekniker. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från vattenmätare. Vattenmätarna är vår egendom och får inte monteras av andra.

Mätarkonsolen, med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren, är fastighetsägarens egendom och ansvar.

Fastighetsägare ansvarar också för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. För att undvika skador bör ventilationsluckor stängas och dörr- respektive fönsterspringor tätas.