Nyinflyttad

Välkommen till Sundbyberg! Som nyinflyttad i ett flerfamiljshus finns det några saker du behöver veta för att bidra till en långsiktigt hållbar framtid. I Sundbyberg källsorterar vi det mesta, särskilt matavfallet. Och rätt sak på rätt plats gäller förstås inte bara i soptunnan – utan även i avloppet.

Kom igång med källsorteringen

I Sundbyberg sorterar vi hushållssoporna i matavfall* och restavfall. Matavfallet lägger du i papperspåsar och restavfallet i vanliga soppåsar. Du lämnar avfallet på den plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening har anvisat.

För att komma igång med att sortera ut matavfall behöver du matavfallspåsar av papper och en påshållare att ha under diskbänken. Alltihop bör du få av din värd eller bostadsrättsförening, kontakta dem ifall du saknar utrustningen.

*Bor du i Rissne eller Hallonbergen? Då kanske ditt hus inte har matavfallsinsamling än. Hör med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Rätt sak på rätt plats

Här lämnar du annat avfall än rest- och matavfall.

Grovsopor, elavfall och farligt avfall:

Endast grovsopor (inget elavfall eller farligt avfall):

  • ReTuren. Här finns schemat och ett formulär du kan fylla i för att få ett sms dagen innan ReTuren kommer.

Endast elavfall och farligt avfall som får plats i ett par kassar:

  • Returkassen. Du får kostnadsfritt hämtat vid din dörr. Här finns schema och beställningsformulär.

Endast småelektronik, glödlampor och batterier:

  • Samlaren. Behållare som står inomhus på några platser.

Förpackningar av glas, metall, plast och kartong samt tidningspapper:

  • Återvinningsstationer. Det finns tio återvinningsstationer i Sundbyberg. Klädboxar och batteriholkar finns också vid stationerna.

Bästa dricksvattnet finns i din kran

Du har det billigaste och färskaste dricksvattnet hemma i din kran. Kranvattnet kostar cirka 3 öre per liter och kommer direkt från vattenverket i Järfälla till din kran. Flaskvatten kostar som jämförelse runt 10 kronor per liter och kan ha förvarats i flera månader innan du själv måste bära hem det.

Spola bara ner rätt grejer

När du bor i flerfamiljshus är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som betalar för vatten och avlopp. Du behöver därför inte tänka på VA-abonnemang, men det finns ändå vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp.

Toaletten är enbart avsedd för kiss, bajs och toalettpapper. I hushållets avlopp får du också spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Spola aldrig ner kemikalier som bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera, kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål som snus, tops, bindor, tamponger eller liknande.

Fett i avloppet orsakar problem

Matolja och fett som hamnar i avloppet blir ett allt större problem. En bit ner i avloppsledningarna stelnar fettet och fastnar på rörens väggar. Till slut blir det stopp, vilket kan leda till översvämning och vattenskador.

Fett i avloppet kan också orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.

Ta hand om fettet som blir över från matlagningen, exempelvis genom att använda en fettratt*. Den fäster du på en petflaska som du samlar fettet i. Petflaskan lämnar du sedan till återvinningscentralen eller kastar i hushållssoporna. Mindre mängder fett kan du torka upp med vanligt hushållspapper och kasta i vanliga soppåsen.

* Du kan hämta en fettratt gratis på Returpunkten, Landsvägen 62.