Ett fotokollage med blandat avfall

Sortera avfall

Det ska vara lätt att göra rätt i Sundbyberg!

När du sorterar ditt avfall och gör dig av med det på rätt sätt blir det en resurs istället för ett problem. På sidorna här under finns information om hur du kan sortera och hantera ditt avfall. Under Läs mer finns även en länk till en sorteringsguide.