Ett fotokollage med blandat avfall

Sortera avfall

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT I SUNDBYBERG!

När du sorterar ditt avfall och gör dig av med det på rätt sätt blir det en resurs istället för ett problem. Här får du veta mer om hur avfallet ska sorteras och var det ska lämnas.