Bild på matavfall

Matavfall

I Sundbyberg sorterar vi ut matavfallet och låter matresterna bli biogas och biogödsel. Matavfall är matrester eller rester från tillagning av mat. De enda undantagen är hushållspapper, kaffefilter och tepåsar, vilka också får läggas i matavfallet.

Det här får läggas i matavfallet

  • Matrester (tillagade eller råa)
  • Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur
  • Mindre ben och rester från kött, fisk och fågel
  • Pasta, ris och potatis
  • Ost och pålägg
  • Bröd, kex, kakor, bullar och chips
  • Choklad och annat godis
  • Hushållspapper (ofärgat)
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar

Fastighetsägaren anvisar var matavfallet ska lämnas

Det finns olika sätt att samla in matavfall, och annat avfall, på i flerbostadshus. Ibland är det bruna tunnor för matavfall och gröna för restavfall, och så vidare. Ibland är det sopsug eller nergrävda behållare. I alla fallen gäller att du ska lämna matavfallet på den plats som din hyresvärd eller bostadsrättsförening har anvisat.

Matavfallet blir biogas eller biogödsel

Matavfall innehåller energi som i form av biogas kan användas som ersättning för bensin och diesel. Matavfallet samlas in och hamnar slutligen i en stor rötningsanläggning, där ”arbetarna” är miljarder mikroorganismer. När dessa äter matavfallet producerar de biogas och det som blir över används som biogödsel.

Avfallskvarn inte tillåtet

I Sundbyberg är det inte tillåtet att ha avfallskvarn kopplad till avloppet. En anledning är att våra VA-ledningar inte är byggda för att ta hand om avfall, och det riskerar att bli stopp. En annan anledning är att det matavfall som hamnar i avloppet inte kan nyttiggöras som växtnäring. Det hamnar i ett avloppsreningsverk och odlare vill inte ha avloppsslam på sina åkrar.

Matavfallskvarn kopplad till en tank, som töms av en avfallsentreprenör, är däremot en annan sak. Detta matavfall kommer att rötas i en anläggning som bara tar hand om matavfall, och rötresten kan därför användas som gödningsmedel. I Sundbyberg har många skolor, förskolor och några större restauranger den här typen av kvarnar och tankar.