Två medarbetare från VA-driften är nere i ett schakt i marken

Ledningskollen

Via webbtjänsten Ledningskollen hittar du information om var ledningar och övrig nedgrävd infrastruktur finns. Här kan du också se vilka ledningsägare som finns med och delar sin information.

Ledningskollen förenklar samordning av grävarbeten och skyddar till exempel ledningar från att grävas av. Ledningskollen kan användas av dig som entreprenör, du som ska gräva på din tomt eller du som planerar och projekterar.

Läs mer