Ett par sitter på knä och rullar tillsammans ihop en golvmatta. I bakgrunden står möbler ihopsamlade inför flytt.

Nyinflyttad

Välkommen till Sundbyberg! Som nyinflyttad i en villa eller ett radhus har du förstås mycket att tänka på. Här går vi igenom allt du behöver veta om vatten, avlopp och avfall i Sundbyberg.

Abonnemang för vatten och avfall

Som husägare behöver du ett abonnemang för att få sophämtning och för att få nyttja det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Om du har köpt en villa eller ett radhus av en tidigare ägare ska du och den tidigare ägaren anmäla ägarbytet till oss. Det går bra att göra via våra e-tjänster. Vill du hellre fylla i en blankett och skicka in går det också bra. Blanketten Ägarbyte vatten och avfallshämtning: villa och radhus finns i vårt Blankettarkiv.

Om huset inte har någon tidigare ägare gör du i stället en abonnemangsanmälan, antingen via e-tjänst eller på blanketten Abonnemangsanmälan vatten och avfallshämtning: villa och radhus, som även den finns i blankettarkivet.

Under ”Läs mer” här intill finns även en länk till våra avgifter för avfall, vatten och avlopp.

Det här ingår i abonnemanget

 • En brun soptunna för matavfall. Den töms varannan vecka.
 • En grön soptunna för restavfall. Den töms varannan vecka eller en gång i månaden om du väljer det alternativet. Välj storlek på tunna när du tecknar abonnemang.
 • Årsförbrukning av matavfallspåsar. De levereras när du flyttar in och sedan en gång per år.
 • Hållare för matavfallspåsar, att ha under diskbänken. Påshållaren bör finnas på plats när du flyttar in, annars kontakta Servicecenter.
 • En särskild box för elavfall som töms kostnadsfritt vid behov. Saknar du den röda boxen? Kontakta oss så ordnar vi med en ny,
 • Kostnadsfri hämtning av grovsopor i så kallad storsäck, en gång per år.
 • Obegränsat antal besök på Returpunkten, där du kostnadsfritt kan lämna saker för återvinning och återbruk samt även hämta saker som sorterats ut för återbruk.
 • Obegränsat antal besök på återvinningscentralerna i norra Storstockholm – Stockby, Hagby, Smedby, Görväln och Löt. Här återvinner du alla sorters avfall – utom hushållssopor och matavfall – och det finns kunnig personal till din hjälp. Se öppettider på SÖRABs webbplats.
 • Returkassen – Kostnadsfri hämtning av farligt avfall och småelektronik vid dörren.
 • Fria besök på Grovavfallspunkten. Här kan du lämna större mängder grovavfall samt en del övrigt avfall.
 • Färskt, rent dricksvatten i din kran – bättre och billigare än vatten på flaska. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare en gång per år för att se din vattenförbrukning. Ett tips är att se till så vattenmätaren sitter där den lätt kan läsas av och bytas ut vid behov.

Sortera ut ditt matavfall

Är du osäker på hur du ska sortera? Läs mer under Matavfall. Där får  du också veta mer om hur matavfallet kommer till nytta.

Bästa dricksvattnet finns i din kran

Du har det billigaste och färskaste dricksvattnet hemma i din kran. Kranvattnet kostar cirka 2 öre per liter och kommer direkt från vattenverket i Järfälla till din kran. Flaskvatten kostar som jämförelse runt 10 kronor per liter och kan ha förvarats i flera månader innan du själv måste bära hem det.

Spola bara ner rätt grejer

Det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp. Toaletten är enbart avsedd för kiss, bajs och toalettpapper. I hushållets avlopp får du också spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Spola aldrig ner kemikalier som bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera, kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål som snus, tops, bindor, tamponger eller liknande.

Hjälp oss undvika fett i avloppet!

Matolja och fett som hamnar i avloppet blir ett allt större problem. En bit ner i avloppsledningarna stelnar fettet och fastnar på rörens väggar. Till slut blir det stopp, vilket kan leda till översvämning och vattenskador.

Fett i avloppet kan också orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.

Ta hand om fettet som blir över från matlagningen, exempelvis genom att använda en fettratt*. Den fäster du på en petflaska som du samlar det flytande, avsvalnade fettet i. Petflaskan lämnar du sedan till Returpunkten eller någon av SÖRABs återvinningscentraler. Mindre mängder fett kan du torka upp med vanligt hushållspapper och kasta i matavfallspåsen.

* Du kan hämta en fettratt gratis på Returpunkten på Landsvägen 62 och i Sundbyberg Stadshus reception på Östra Madenvägen 4.