Nyinflyttad

Välkommen till Sundbyberg! Som nyinflyttad i en villa eller ett radhus finns några saker du behöver ha kunskap om för att bidra till en långsiktigt hållbar framtid. I Sundbyberg källsorterar vi det mesta, särskilt matavfallet. Och rätt sak på rätt plats gäller förstås inte bara i soptunnan – utan även i avloppet.

Abonnemang för vatten och avfall

Som husägare behöver du ett abonnemang för att få sophämtning och för att få nyttja det kommunala vatten- och avloppssystemet. Du startar ditt abonnemang genom att fylla i blanketten Abonnemangsanmälan.

Det här ingår i abonnemanget

  • En brun soptunna för matavfall. Den töms varannan vecka.
  • En grön soptunna för restavfall. Den töms varannan vecka eller en gång i månaden om du väljer det alternativet. Välj storlek på tunna när du tecknar abonnemang.
  • Årsförbrukning av matavfallspåsar. De levereras när du flyttar in och sedan en gång per år.
  • Hållare för matavfallspåsar, att ha under diskbänken. Påshållaren bör finnas på plats när du flyttar in, annars kontakta Servicecenter.
  • Kostnadsfri hämtning av grovsopor i så kallad storsäck, en gång per år.
  • Obegränsat antal besök på Returpunkten, där du kostnadsfritt kan lämna saker för återvinning och återbruk samt även hämta saker som sorterats ut för återbruk.
  • Obegränsat antal besök på återvinningscentralerna i norra Storstockholm – Stockby, Hagby, Smedby, Görväln och Löt. Här återvinner du alla sorters avfall – utom hushållssopor och matavfall – och det finns kunnig personal till din hjälp. Se öppettider på SÖRABs webbplats.
  • Returkassen – Kostnadsfri hämtning av farligt avfall och småelektronik vid dörren.
  • Färskt, rent dricksvatten i din kran – bättre och billigare än vatten på flaska. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare en gång per år för att se din vattenförbrukning.  Ett tips är att se till så vattenmätaren sitter där den lätt kan läsas av och bytas ut vid behov.

Sortera ut ditt matavfall

Är du osäker på hur du ska sortera? Läs mer under Matavfall. Där får  du också veta mer om hur matavfallet kommer till nytta.

Bästa dricksvattnet finns i din kran

Du har det billigaste och färskaste dricksvattnet hemma i din kran. Kranvattnet kostar cirka 3 öre per liter och kommer direkt från vattenverket i Järfälla till din kran. Flaskvatten kostar som jämförelse runt 10 kronor per liter och kan ha förvarats i flera månader innan du själv måste bära hem det.

Spola bara ner rätt grejer

Det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp. Toaletten är enbart avsedd för kiss, bajs och toalettpapper. I hushållets avlopp får du också spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Spola aldrig ner kemikalier som bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera, kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål som snus, tops, bindor, tamponger eller liknande.

Hjälp oss undvika fett i avloppet!

Matolja och fett som hamnar i avloppet blir ett allt större problem. En bit ner i avloppsledningarna stelnar fettet och fastnar på rörens väggar. Till slut blir det stopp, vilket kan leda till översvämning och vattenskador.

Fett i avloppet kan också orsaka problem med dålig lukt, gasbildningar och frätskador på ledningarna.

Ta hand om fettet som blir över från matlagningen, exempelvis genom att använda en fettratt*. Den fäster du på en petflaska som du samlar fettet i. Petflaskan lämnar du sedan till återvinningscentralen eller kastar i hushållssoporna. Mindre mängder fett kan du torka upp med vanligt hushållspapper och kasta i vanliga soppåsen.

* Du kan hämta en fettratt gratis i receptionen i stadshuset eller i vår och Förvaltarens gemensamma reception på Lötsjövägen 1 B.