Vattenmätare

En vattenmätare ska vara installerad i alla fastigheter som är anslutna till Sundbybergs dricksvattennät. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Den ligger också till grund för den avgift du betalar för din vattenanvändning.

Sundbyberg Avfall & Vatten tillhandahåller vattenmätare till alla abonnenter och ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren.

Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare en gång per år. En avläsning av din vattenmätare säkerställer att du betalar för rätt vattenförbrukning för din fastighet. Vi skickar en gång per året ut en påminnelse till dig som fastighetsägare när det är dags för dig att läsa av din mätare.

Hitta din vattenmätare

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Oftast sitter vattenmätaren i en källare, ett förråd eller vid en undercentral i fastigheten. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren.

Vet du var den finns så hittar du också snabbt fram och kan stänga av vattnet. Det är ditt ansvar som fastighetsägaren att se till att våra tekniker kan komma fram till mätarplatsen vid behov.

Ansvar

Mätarens placering ska vara godkänd av Sundbyberg Avfall & Vattens tekniker. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. För att undvika skador bör du stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor.

Även mätarkonsolen, med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren, är fastighetsägarens egendom och ansvar. Ventilerna behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Kontakta vårt servicecenter om din vattenmätare har skadats eller om du vill ändra mätarens placering. Kostnaden för utbyte och/eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Mätarbyte

Med jämna intervall byter vi ut din vattenmätare. Det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare) och vart femte år för större vattenmätare. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning.

När mätaren ska bytas kontaktar vi dig med förslag på tid. Om du behöver ändra tid hör du av dig till vårt Servicecenter.

Vattenmätarna ska alltid bytas av Sundbyberg Avfall & Vattens egen personal. Vattenmätarna är vår egendom och får inte monteras av andra.