En vattenmätare inne i en fastighet

Vattenmätare

En vattenmätare ska vara installerad i alla fastigheter som är anslutna till Sundbybergs dricksvattennät. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder, vilket ligger till grund för den avgift du betalar för vattenförbrukningen.

Sundbyberg Avfall och Vatten sätter upp vattenmätare hos alla abonnenter och ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren.

De flesta vattenmätare är numera fjärravlästa. Har du istället en äldre mätare är det ditt ansvar som fastighetsägare att läsa av den. Vi skickar i så fall en påminnelse till dig en gång per år när det är dags för dig att läsa av mätaren. Avläsningen säkerställer att du betalar för rätt vattenförbrukning.

Hitta din vattenmätare

Som fastighetsägare är det viktigt att veta var vattenmätaren är placerad. Oftast sitter vattenmätaren i en källare, ett förråd eller vid en undercentral i fastigheten. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att våra tekniker kan komma fram till mätarplatsen vid behov.

Ansvar

Mätarens placering ska vara godkänd av Sundbyberg Avfall och Vattens tekniker. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att den bland annat är känslig för både värme och kyla.

Mätarkonsolen, med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren, är fastighetsägarens egendom och ansvar. Ventilerna behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Kontakta vårt Servicecenter om din vattenmätare har skadats eller om du vill ändra mätarens placering. Kostnaden för utbyte och/eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Mätarbyte

Med jämna intervall byter vi ut din vattenmätare. Det görs vart tionde år för mindre vattenmätare (småförbrukare) och vart femte år för större vattenmätare. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning.

När mätaren ska bytas kontaktar vi dig med förslag på tid. Om du behöver ändra tid hör du av dig till oss via e-post matarbyte@savab.se

Vattenmätarna ska alltid bytas av Sundbyberg Avfall och Vattens egen personal. Vattenmätarna är vår egendom och får inte monteras eller demonteras av andra.

Under ”Läs mer” här intill finns en anvisning för installation, som riktar sig till byggherrar och rörmokare.