Ett grönt och ett brunt avfallskärl står i en villaträdgård

Sophämtning

I Sundbyberg sorterar vi hushållssoporna i matavfall och restavfall (brännbart hushållsavfall). Matavfallet lägger du i det bruna kärlet och restavfallet i det gröna.

Abonnemang

Abonnemangsanmälan gör du enklast via våra e-tjänster. Abonnemanget gäller hämtning av både brännbart restavfall och matavfall, om du inte anmält hemkompostering.
Om du säljer huset väljer du e-tjänsten för ägarbyte. Vill du hellre fylla i en blankett för abonnemangsanmälan eller ägarbyte hittar du blanketterna Abonnemangsanmälan vatten och avfallshämtning: villa och radhus och Ägarbyte vatten och avfallshämtning: villa och radhus i vårt Blankettarkiv.

Grönt kärl för brännbart och brunt för matavfall

Det vanligaste villaabonnemanget består av två avfallskärl; ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Båda töms av Sundbyberg Avfall och Vattens upphandlade entreprenör.

Det finns fyra storlekar på kärl för restavfall: 140, 190, 240 eller 370 liter. Du kan också välja om du vill få soporna hämtade varannan vecka eller en gång i månaden. Avgifterna finns i stadens avfallstaxa.

Kärl för matavfall är alltid på 140 liter och töms varannan vecka.

Utebliven sophämtning

För att få soporna hämtade gäller följande:

  • Kärlen får bara innehålla sådant avfall som de är avsedda för. Grönt kärl är endast för hushållssopor; inte grovsopor, elektronik, farligt avfall eller förpackningar och tidningar. Brunt kärl ska endast innehålla matavfall i papperspåsar.
  • Sopsäckar eller dylikt som ställts bredvid kärlen hämtas inte utan beställning. Kontakta Servicecenter för att beställa en extra hämtning.
  • På hämtningsdagen ska kärlen stå vid tomtgräns, så nära som möjligt till vägen där sopbilen kan parkera (eller på annan plats som överenskommits med Sundbyberg Avfall och Vatten) och vända med draghandtagen ut mot sophämtaren.
  • Kärlen får inte vara för tunga. Arbetsmiljöverkets regler gäller för personalen som hämtar.
  • Bilar får inte blockera hämtningsvägen.
  • Vintertid ska det vara skottat och sandat från platsen där kärlen står till vägen. Snövallar som snöplogen bildar längs vägen ska du som fastighetsägare själv skotta upp öppningar i för att underlätta tillträde till fastigheten, exempelvis för sophämtningen.
  • Vintertid kan det också hända att avfall fryser fast i kärlen. Ruska på dem strax före sophämtningen eller stöt loss påsarna med ett kvastskaft.

Anmäl utebliven sophämtning hos Servicecenter. Om det inte är du själv som orsakat den uteblivna hämtningen, ska felet åtgärdas senast vardagen efter din anmälan.

Om du har glömt att ställa fram kärlen kan du beställa en extra hämtning mot en avgift, enligt stadens avfallstaxa. Det gäller också om du har glömt att skotta och sophämtarna inte kommer åt behållarna. Kontakta i så fall Servicecenter.

Vilken dag hämtar vi hos dig?

Logga in i e-tjänsterna (öppnas i ny flik) för att se dina abonnemang och vilka dagar avfallet hämtas hos dig.

Begär uppehåll i sophämtning

Du kan göra uppehåll i din sophämtning om du inte använder ditt hus under minst sex månader. Använd blanketten Ansökan om uppehåll i sophanteringen som du hittar i vårt Blankettarkiv. Skicka in blanketten minst en månad före uppehållet, till Sundbybergs stad, som tar ut en avgift för att handlägga ärendet. När staden beslutat om uppehåll i hämtning kommer vi att reglera ändringen på din nästkommande faktura.

Anmäl hemkompostering

Kanske vill du kompostera matavfallet själv hemma. Då ska du först skaffa en kompostbehållare som är både skadedjurssäker och varmisolerad – så att den fungerar även vintertid. Sedan anmäler du hemkomposteringen till Sundbybergs stad.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan även beställa säsongshämtning av trädgårdsavfall i en separat tunna på 370 liter.

Läs mer