Gröna sopkärl töms i en blå sopbil.

Sophämtning

Du som har en verksamhet som ger upphov till avfall, vilket liknar hushållsavfall, ska teckna abonnemang för sophämtning hos Sundbyberg Avfall och Vatten. Restauranger och andra livsmedelsverksamheter i Sundbyberg ska dessutom sortera ut sitt matavfall.

I vissa fall ingår sophämtningen i ditt hyresavtal, då betalar din fastighetsägare för sophämtningen och tar betalt för den på din hyra. I annat fall beställer du själv sophämtning och betalar för den.

Abonnemang

Hushållssopor (brännbart restavfall) samlas in i kärl som ingår i abonnemanget. Du väljer mellan 140, 190, 240, 370, eller 660 liter. Du kan få sophämtning en till tre gånger i veckan.

Från och med 1 januari 2024 ska alla i Sverige sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Detta gäller såväl hushåll som kontor, detaljhandel, restauranger och andra verksamheter där matavfall uppkommer i större eller mindre mängd. Dessutom ska förpackat matavfall skiljas från sin förpackning.

Skicka in blanketten Abonnemangsanmälan, som du hittar i vårt Blankettarkiv för att starta abonnemanget.

Vill du avsluta abonnemanget, till exempel vid ett ägarbyte, fyller du i blanketten Ägarbyte, som du också hittar i blankettarkivet.

Utebliven sophämtning

För att få avfallet hämtat gäller att:

  • Behållaren bara får innehålla sådant avfall som den är avsedd för. Brännbart restavfall ska endast vara hushållssopor; inte grovsopor, elektronik, kemikalier eller emballage. Matavfall ska endast vara matavfall.
  • Sopsäckar eller löst avfall som ställs bredvid behållaren som ska tömmas, kommer inte att hämtas utan beställning. Kontakta Servicecenter.
  • Felparkerade bilar och andra hinder kan göra att sophämtningen uteblir.
  • Behållare som hanteras manuellt får inte vara för tung. Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer gäller för personalen som hämtar.
  • Vintertid ska det vara skottat och sandat från platsen där sopkärlen står till gatan där sopbilen parkerar. Snövallar som snöplogen bildar längs trottoaren ska du eller fastighetsägaren skotta upp öppningar i. Det underlättar tillträde till fastigheten.
  • Vintertid kan det också hända att avfall fryser fast i kärl som står utomhus. Ruska lite på kärlet eller stöt loss avfallet med ett kvastskaft innan sophämtningen.

Anmäl utebliven sophämtning hos Servicecenter. Vi kontaktar vår entreprenör, vilken i normala fall ska åtgärda den uteblivna hämtningen senast vardagen efter din anmälan.

Har du själv orsakat att avfallet inte hämtas kan du beställa en extra hämtning mot avgift enligt gällande avfallstaxa. Orsaken kan vara om du tillfälligt har mer avfall än ditt abonnemang medger eller om du vintertid har glömt att skotta så att sophämtarna inte kommer åt dina behållare.