Om oss

Från 1 april 2017 samlas den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp i ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall.

Med det nya bolaget samlar Sundbybergs stad all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre service för dig som kommuninvånare och aktör i staden.

Sundbyberg Avfall & Vatten ska också utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på sopor med matavfall, hushållsavfall och tidningar.

Vi ska även öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden. Det allra viktigaste för oss är att det ska vara lätt att göra rätt.

Fakta – Sundbyberg Avfall & Vatten AB

  • Dotterbolag inom Sundbybergs Stadshus AB.
  • Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  • Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
  • Kommer att driva stadens stationära sopsugar.
  • Drygt 30 medarbetare.
  • Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
  • Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.