Om oss

Den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp samlas sedan april 2017 i ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall och Vatten. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och kommunalt avfall.

Sundbyberg Avfall och Vatten samlar all Sundbybergs stads verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation, med målet att förbättra servicen för dig som kommuninvånare och aktör i staden.

Sundbyberg Avfall och Vatten äger också tre av kommunens fyra stationära sopsugar och i två av dessa kan invånarna sortera matavfall, restavfall och tidningar i olika inkast. Målet är att möjligheten ska finnas i alla kommunens stationära sopsugar på sikt.

Vi ska även öka andelen källsorterat avfall. För att nå målet behöver vi kommunicera med invånarna för att försöka påverka attityder och beteenden, men också bidra till att underlätta för den som källsorterar genom att exempelvis ställa krav på att nya bostadshus förses med miljörum. Det allra viktigaste för oss är att det ska vara lätt att göra rätt, och närhet till källsortering ökar också källsorteringen.

Fakta – Sundbyberg Avfall och Vatten AB

  • Dotterbolag inom Sundbybergs Stadshus AB.
  • Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
  • Samlar in allt kommunalt avfall från invånare och verksamheter.
  • Driver och utvecklar stadens stationära sopsugar.
  • Har närmare 50 medarbetare.
  • Har dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor.
  • Samarbetar med andra kommuner i norra Storstockholm som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB.