Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner informationsmaterial. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade, dessa är markerade med "Beställ". Längst ner på sidan finns ett beställningsformulär.

1. Matavfall, för invånare
Ladda ner

2. Food waste, for residents
Ladda ner

3. Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

4. Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner

5. Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen
Ladda ner|Beställ

6. Sorteringsguide
Ladda ner|Beställ

7. Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

8. Släng fett på rätt sätt
Ladda ner|Beställ

9. Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Visa|Beställ

10. Sortering (dekaler 15×15 cm)
Visa|Beställ

11. Sortering (skyltar)
Ladda ner

12. Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner

13. Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner|Beställ

14. Avfallstaxa 2020
Ladda ner

15. ABVA 2016
Ladda ner

16. VA-taxa 2020, föreskrifter
Ladda ner

17. VA-taxa 2020, taxebilaga
Ladda ner

18. VA-teknisk standard 2017
Ladda ner

Beställ information

Det som är markerat med ”Beställ” ovan kan du få hemskickat, kostnadsfritt.

Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Personuppgifter som lämnas i samband med begäran behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

(Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska.)