Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner informationsmaterial. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade.

Några av materialen kan du få hemskickat kostnadsfritt. Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa.

Matavfall, för invånare
Ladda ner

Food waste, for residents
Download

Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner

Avfallssortering i sopsug
Ladda ner

Waste sorting in vacuum collection system
Download

Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen höst och vinter 2022
Ladda ner

Sorteringsguide
Ladda ner

Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

Släng fett på rätt sätt
Ladda ner

Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Ladda ner

Sortering (dekaler 15×15 cm)
Ladda ner

Sortering (skyltar)
Ladda ner

Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner

Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner

Avfallstaxa 2022
Ladda ner

ABVA 2016
Ladda ner

VA-taxa 2022, föreskrifter
Ladda ner

VA-taxa 2022, taxebilaga
Ladda ner

VA-teknisk standard 2022
Ladda ner