Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner informationsmaterial. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade.

Några av materialen kan du få hemskickat kostnadsfritt. Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa.

Matavfall, för invånare
Ladda ner (pdf)

Food waste, for residents
Download (pdf)

Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner (pdf)

Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner (pdf)

Avfallssortering i sopsug
Ladda ner (pdf)

Waste sorting in vacuum collection system
Download (pdf)

Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen vår och sommar 2023
Ladda ner (pdf)

Sorteringsguide
Ladda ner (pdf)

Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner (pdf)

Släng fett på rätt sätt
Ladda ner (pdf)

Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Ladda ner (pdf)

Sortering (dekaler 15×15 cm)
Ladda ner (pdf)

Sortering (skyltar)
Ladda ner (pdf)

Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner (pdf)

Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner (pdf)

Avfallstaxa 2023
Ladda ner (pdf)

ABVA 2016
Ladda ner (pdf)

VA-taxa 2023
Ladda ner (pdf)

VA-teknisk standard 2022
Ladda ner (pdf)