Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner informationsmaterial. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade.

Några av materialen kan du få hemskickat kostnadsfritt. Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa.

1. Matavfall, för invånare
Ladda ner

2. Food waste, for residents
Ladda ner

3. Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

4. Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner

5. Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen
Ladda ner

6. Sorteringsguide
Ladda ner

7. Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

8. Släng fett på rätt sätt
Ladda ner

9. Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Ladda ner

10. Sortering (dekaler 15×15 cm)
Ladda ner

11. Sortering (skyltar)
Ladda ner

12. Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner

13. Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner

14. Avfallstaxa 2021
Ladda ner

15. ABVA 2016
Ladda ner

16. VA-taxa 2021, föreskrifter
Ladda ner

17. VA-taxa 2021, taxebilaga
Ladda ner

18. VA-teknisk standard
Ladda ner