Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner eller beställa informationsmaterial.

Du kan få en del av materialet hemskickat utan kostnad.
Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa något.
Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Matavfall (för invånare)
Öppna pdf

Avfallssortering i sopsug Ursvik
Öppna pdf

Waste sorting in vacuum collection system Ursvik
Open pdf

 

Schema ReTuren, MÅVC, Returkassen vår/sommar 2024 Öppna pdf

Elavfall, för fastighetsägare
Öppna pdf

Släng fett på rätt sätt
Öppna pdf

Föreskrifter avfallshantering
Öppna pdf

Riktlinjer för avfallshantering
Öppna pdf

Avfallstaxa 2024
Öppna pdf

ABVA 2016
Öppna pdf

VA-taxa 2024
Öppna pdf

VA-teknisk standard 2022
Öppna pdf