Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner informationsmaterial. Några av materialen går även att beställa och få hemskickade.

Det som är markerat med asterisk (*) nedan kan du få hemskickat kostnadsfritt. Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa.

1. Matavfall, för invånare
Ladda ner

2. Food waste, for residents
Ladda ner

3. Matavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

4. Matavfall, för företag & verksamheter
Ladda ner

5. Schema: ReTuren, MÅVC,
Returkassen*
Ladda ner

6. Sorteringsguide*
Ladda ner

7. Elavfall, för fastighetsägare
Ladda ner

8. Släng fett på rätt sätt*
Ladda ner

9. Ingen plast! (dekal 16×16 cm)*
Visa

10. Sortering (dekaler 15×15 cm)*
Visa

11. Sortering (skyltar)
Ladda ner

12. Föreskrifter avfallshantering
Ladda ner

13. Riktlinjer för avfallshantering
Ladda ner

14. Avfallstaxa 2020
Ladda ner

15. ABVA 2016
Ladda ner

16. VA-taxa 2020, föreskrifter
Ladda ner

17. VA-taxa 2020, taxebilaga
Ladda ner

18. VA-teknisk standard 2017
Ladda ner