Ladda ner/beställ information

Här kan du som bor eller verkar i Sundbyberg ladda ner eller beställa informationsmaterial.

Du kan få en del av materialet hemskickat utan kostnad.
Kontakta vårt servicecenter om du vill beställa något.
Övrigt material finns endast i digital form, som pdf-fil att ladda ner.

Matavfall, för invånare
Öppna pdf

Food waste, for residents
Open pdf

Matavfall, för fastighetsägare
Öppna pdf

Matavfall, för företag & verksamheter
Öppna pdf

Avfallssortering i sopsug
Öppna pdf

Waste sorting in vacuum collection system
Open pdf

Schema ReTuren, MÅVC, Returkassen höst/vinter 2023 Öppna pdf

Sorteringsguide
Öppna pdf

Elavfall, för fastighetsägare
Öppna pdf

 

Släng fett på rätt sätt
Öppna pdf

Ingen plast! (dekal 16×16 cm)
Öppna pdf

Sortering (dekaler 15×15 cm)
Öppna pdf

Sortering (skyltar)
Öppna pdf

Föreskrifter avfallshantering
Öppna pdf

Riktlinjer för avfallshantering
Öppna pdf

Avfallstaxa 2023
Öppna pdf

ABVA 2016
Öppna pdf

VA-taxa 2023
Öppna pdf

VA-teknisk standard 2022
Öppna pdf