Olika förpackningar av glas, plast, metall och papper står uppradade på ett bord

Förpackningar

I juli 2022 beslutade regeringen att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024. Förpackningsproducenterna fortsätter att ansvara för att de insamlade förpackningarna återvinns.

Från och med 2024 är det alltså Sundbyberg Avfall och Vatten som ansvarar för att samla in förpackningar från Sundbybergs återvinningsstationer och bostadsfastigheter. Nästa steg i utvecklingen infaller 1 januari 2027, då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatorisk.

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Från 1 januari 2024 är det bara den eller de entreprenörer som vi anvisar som får hämta hushållens förpackningar. Lista på godkända insamlingsentreprenörer finns nedan.

Om du har förpackningsinsamling idag, kontrollera att den som hämtar från dina fastigheter i Sundbyberg är auktoriserad hos oss. Om entreprenören inte är auktoriserad, och inte heller avser att ansöka om det, behöver du anlita en annan som är auktoriserad.

Om du idag inte har fastighetsnära insamling alls, eller endast av några förpackningsslag, behöver du ordna plats för full sortering till 2027. Läs mer nedan under Planera plats för fastighetsnära insamling.

Godkända insamlingsentreprenörer

Allt eftersom entreprenörer blir auktoriserade listar vi dem här.

Kostnad för fastighetsnära insamling

Avgift betalas till den insamlingsentreprenör som anlitas. Så länge vi har ett auktorisationssystem med flera olika entreprenörer som hämtar förpackningar och/eller returpapper* från bostadshus kommer vi att låta dem fritt ta betalt för sina tjänster. Därmed får de konkurrera med pris, kvalitet och service på samma sätt som innan kommunen tog över ansvaret för insamlingen.

Däremot kommer vi att subventionera fastighetsägare som har fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll. Det blir som en rabatt på den vanliga avfallsfakturan från oss och utgörs av en ersättning kommunerna får från staten per lägenhet och förpackningsslag (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas) som samlas in fastighetsnära.

*Insamling av returpapper ingår inte i ersättningen från staten och subventioneras därför inte heller av oss.

Subventionering för fastighetsnära insamling

Subventioneringen blir i form av en rabatt på ordinarie avfallsfaktura. Första rabatten kommer på fakturan för juni och avser hela första halvåret 2024. Därefter kommer rabatt för två månader i taget att dras av på varje avfallsfaktura (som vi skickar varannan månad).

Rabatten är samma som den fasta ersättning vi får från staten för fastighetsnära insamling från flerbostadshus (se tabell nedan).

FörpackningsslagRabatt per lägenhet och år
Papper-105 kr
Plast-117 kr
Metall-23 kr
Färgat glas-47 kr
Ofärgat glas-47 kr

Rapportera din fastighetsnära insamling till oss

För att kunna subventionera insamlingen behöver vi veta vad som hämtas och varifrån. Insamlingsentreprenörerna ska rapportera till oss vilka adresser de hämtat från och vilka förpackningsslag. Den informationen kommer ligga till grund för subventioneringen till fastighetsägarna.

Men för att vara på den säkra sidan skulle vi vilja fråga även dig som fastighetsägare: har du fastighetsnära insamling av förpackningar idag och i så fall vilka förpackningsslag är det som hämtas? Vi är tacksamma om du kan svara på några frågor via formuläret ”Frågor om hämtning av förpackningar från flerbostadshus” som du hittar i våra e-tjänster (öppnas i ny flik).

Planera plats för fastighetsnära insamling

De här förpackningsslagen ska kunna hämtas fastighetsnära från och med 2027:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Returpapper, såsom tidningar, kommer även fortsättningsvis kunna hämtas fastighetsnära men det är inget krav.

Typer av behållare

Vanliga plastkärl på hjul kommer att vara det vanligaste sättet att samla in förpackningar. Till exempel: 660-literskärl för papper och plast, 190-literskärl för färgat och ofärgat glas samt metall. Det går också att hämta förpackningar i andra sorters behållare, såsom bottentömmande, men sådana bekostas av fastighetsägaren och kräver mer planering.

Mängder per hushåll

Det finns schabloner att använda för att få en fingervisning om hur stora mängder hushållen kan tänkas generera under en vecka, och hur många behållare av olika storlekar som därmed kan behövas. Ta gärna hjälp av vårt informationsblad ”Dimensionering av avfallsutrymmen” under Läs mer.

Närhet till insamlingen

Grundtanken är att alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar så nära bostaden som möjligt. Om det inte är praktiskt möjligt att hämta förpackningar från fastigheten behöver andra platser undersökas, någorlunda i närheten. Kanske två grannfastigheter kan ha en gemensam insamlingsplats på den ena fastigheten? Eventuellt kan allmän platsmark behöva tas i anspråk, och om markägaren godkänner det kommer det krävas särskilda tillstånd.

Kontakta oss för råd

Det är också bra att rådgöra med oss på Sundbyberg Avfall och Vatten om lösningar, så att du inte planerar för något som sedan kanske inte fungerar i praktiken. Kontakta oss via servicecenter.

Återvinningsstationer

Kommunerna ansvarar även från och med 2024 för återvinningsstationerna, det vill säga behållare på allmän plats där invånare kan lämna alla förpackningsslag. För skötsel och drift av dessa får kommunerna en ersättning från staten till och med 2026.

Från och med 2027 ska kommunerna i stället ordna insamlingssystem för skrymmande förpackningar av papper och plast, som inte får plats i den fastighetsnära insamlingen. Det blir troligen på samma platser som återvinningsstationerna står på idag, men eventuellt med andra typer av behållare.

I Sundbyberg finns inte så gott om ytor så om vi skulle vilja behålla nuvarande återvinningsstationer, utan ersättning från staten, kommer det bli ont om plats för de skrymmande förpackningarna.

Fastighetsägare kan därför inte räkna med att kunna ersätta fastighetsnära insamling med närheten till en återvinningsstation.