Olika förpackningar av glas, plast, metall och papper står uppradade på ett bord

Förpackningar

I juli 2022 beslutade regeringen att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024. Förpackningsproducenterna fortsätter ansvara för återvinningen och att bekosta insamlingen.

Från och med 2024 är det alltså Sundbyberg Avfall och Vatten som ansvarar för att samla in förpackningar från Sundbybergs återvinningsstationer och från fastigheter som redan har, eller vill ordna, förpackningsinsamling. Nästa steg i utvecklingen infaller 1 januari 2027, då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatorisk.

Flerbostadshus som redan har förpackningsinsamling

Från 1 januari 2024 är det bara den eller de entreprenörer som kommunen anvisar som får hämta hushållens förpackningar. Vi arbetar på en lösning så att alla som tidigare haft fastighetsnära insamling av förpackningar kan fortsätta med det även efter december 2023.

För att få ett så bra underlag som möjligt för upphandlingen, och för att beräkna vilken subventionering vi kan ge fastighetsägarna för insamlingen, skulle vi behöva få uppgifter från er som idag har fastighetsnära insamling.

Vi vore mycket tacksamma om ni kan svara på några frågor via denna länk: eservice.savab.se/UPPG-FNI (länk till vår e-tjänstportal)

Fastigheter som inte har förpackningsinsamling

Fastighetsägare som inte har förpackningsinsamling idag behöver ordna plats för detta inför 2027. Vanliga plastkärl på hjul kommer att ingå i hämtningen, andra insamlingssystem får fastighetsägaren bekosta själv.

Det är inte obligatoriskt med fastighetsnära insamling förrän 2027, men alla fastighetsägare som önskar ska kunna ordna hämtning innan dess.

Det här ska hämtas fastighetsnära från 2027

Följande förpackningsslag ska kunna hämtas fastighetsnära:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Returpapper, såsom tidningar, kan också hämtas fastighetsnära om fastighetsägaren önskar det men kommer inte vara ett krav.

Planera för fastighetsnära insamling inför 2027

Inför 2027 behöver du ordna plats för fastighetsnära insamling av förpackningar, om du inte redan har det. Vanliga plastkärl på hjul kommer att vara det vanligaste sättet att samla in förpackningar. Till exempel 660-literskärl för papper och plast, 190-literskärl för färgat och ofärgat glas samt metall.

Det finns schabloner att använda för att få en fingervisning om hur stora mängder hushållen kan tänkas generera, under en viss period, och hur många behållare av olika storlekar som därmed kan behövas. Vi kommer att lägga upp den informationen här på savab.se.

Grundtanken är att alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar så nära bostaden som möjligt, även om insamlingsplatsen inte ligger på fastigheten. Om det inte är praktiskt möjligt att få förpackningar hämtade från fastigheten behöver andra platser undersökas, någorlunda i närheten. Kanske två grannfastigheter kan ha en gemensam insamlingsplats på den ena fastigheten? Eventuellt kan allmän platsmark behöva tas i anspråk, och om markägaren godkänner det kommer särskilda tillstånd krävas.

Det här gäller till och med sista december 2023

Idag ansvarar Förpackningsinsamlingen (FTI) och TMR för att förpackningar samlas in från återvinningsstationer och fastigheter. Det gör de på uppdrag av förpackningsproducenterna, som även ser till att förpackningarna återvinns.

Producenterna kommer fortsätta att ansvara för återvinningen och att (delvis) bekosta insamlingen också efter att kommunerna tagit över insamlingen.

De entreprenörer som hämtar förpackningar från fastigheter idag kommer att kunna göra det till och med sista december 2023, utifrån de avtal som gäller mellan dem och fastighetsägarna. Efter 1 januari 2024 är det endast de entreprenörer som kommunen anvisar som får fortsätta att hämta hushållens förpackningar.

Kostnader för fastighetsnära insamling

Sundbyberg Avfall och Vatten kommer att få en ekonomisk ersättning från förpackningsproducenterna för att kunna täcka en del av kostnaderna för insamlingen. Regeringen som fattade beslutet om ändrade regler (sommaren 2022) menade att förpackningsproducenterna ska bekosta hela insamlingen. Men kommunerna har nu fått besked från Naturvårdsverket om vilken ersättning vi kommer få och det kan konstateras att den inte kommer att täcka kostnaderna för all förpackningsinsamling. I nuläget är det oklart hur mycket vi kommer att kunna subventionera fastighetsägare för insamlingen.