Olika förpackningar av glas, plast, metall och papper står uppradade på ett bord

Förpackningar

I juli 2022 beslutade regeringen att kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024. Förpackningsproducenterna fortsätter att ansvara för att förpackningarna återvinns.

Från och med 2024 är det alltså Sundbyberg Avfall och Vatten som ansvarar för att samla in förpackningar från Sundbybergs återvinningsstationer och bostadsfastigheter. Nästa steg i utvecklingen infaller 1 januari 2027, då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatorisk.

Flerbostadshus som har förpackningsinsamling

Från 1 januari 2024 är det bara den eller de entreprenörer som kommunen anvisar som får hämta hushållens förpackningar. Vi har en lösning som vi hoppas innebär att ni som har fastighetsnära insamling av förpackningar kan fortsätta på samma sätt efter december 2023.

Gör så här

  • Be den som hämtar förpackningar från dina fastigheter i Sundbyberg att ansöka om auktorisering hos oss. (Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar i Sundbyberg ligger uppe hos TendSign från och med 15 september 2023.)
  • Kontrollera efter ett par veckor att entreprenören har blivit auktoriserad.
  • Om entreprenören inte blir auktoriserad, trots flera försök, behöver du anlita en annan som är auktoriserad.
  • (Inför 2027: Om du inte har fastighetsnära insamling av samtliga förpackningsslag, behöver du ordna plats för de som saknas. Läs mer längre ner.)

Godkända insamlingsentreprenörer

Allt eftersom entreprenörer blir auktoriserade listar vi dem här. Det kommer inte ske någon rangordning mellan dem.

Fastigheter som inte har förpackningsinsamling

Fastighetsägare som inte har förpackningsinsamling idag behöver ordna plats för detta inför 2027 (läs längre ner om vad som gäller från 2027).

Före 2027 är det inte obligatoriskt med fastighetsnära insamling, men vill fastighetsägare få hämtning tidigare ska det gå att ordna, åtminstone från flerbostadshus.

Subventionering för fastighetsnära insamling

Sundbyberg Avfall och Vatten planerar att subventionera fastighetsägarna med en ersättning vi får från staten per lägenhet och förpackningsslag (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas) som samlas in fastighetsnära. Det är först när vi har fått erfarenhet av att driva förpackningsinsamlingen som vi vet vad ersättningen från staten räcker till. Då kommer vi att se över subventioneringen igen.

Om du har fastighetsnära insamling, vilka förpackningar hämtas från din fastighet?

Vi kommer att begära information från insamlingsentreprenörerna om vilka adresser de hämtar från och vilka förpackningsslag de hämtar där. Den informationen kommer ligga till grund för subventioneringen till fastighetsägarna. Men för att vara på den säkra sidan tror vi att vi kommer behöva samma information även från fastighetsägarna.

Därför har vi gjort ett frågeformulär om fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. Vi är tacksamma om du kan svara på frågorna via denna länk:

eservice.savab.se/UPPG-FNI (länk till vår e-tjänstportal, ingen inloggning krävs)

Planera för fastighetsnära insamling inför 2027

Om du inte redan har fastighetsnära insamling av alla förpackningsslag, behöver du ordna plats för detta inför 2027.

Vanliga plastkärl på hjul kommer att vara det vanligaste sättet att samla in förpackningar. Till exempel: 660-literskärl för papper och plast, 190-literskärl för färgat och ofärgat glas samt metall. Det går också att hämta förpackningar i andra sorters behållare, såsom bottentömmande, men sådana bekostas av fastighetsägaren och kräver mer planering.

Följande förpackningsslag ska kunna hämtas fastighetsnära

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Returpapper, såsom tidningar, kommer även fortsättningsvis kunna hämtas fastighetsnära men det är inget krav.

Hur många behållare behövs?

Och hur långt är ett snöre? Det finns schabloner att använda för att få en fingervisning om hur stora mängder hushållen kan tänkas generera, under en viss period, och hur många behållare av olika storlekar som därmed kan behövas. (Vi kommer att samla ihop den informationen och lägga den här.)

Grundtanken är att alla hushåll ska kunna lämna sina förpackningar så nära bostaden som möjligt. Om det inte är praktiskt möjligt att hämta förpackningar från fastigheten behöver andra platser undersökas, någorlunda i närheten. Kanske två grannfastigheter kan ha en gemensam insamlingsplats på den ena fastigheten? Eventuellt kan allmän platsmark behöva tas i anspråk, och om markägaren godkänner det kommer det krävas särskilda tillstånd.

Det här gäller till och med sista december 2023

Förpackningsinsamlingen (FTI) och TMR ansvarar för att förpackningar samlas in från återvinningsstationer och fastigheter, till och med sista december 2023. Det gör de på uppdrag av förpackningsproducenterna.

Producenterna kommer fortsätta att ansvara för att förpackningarna återvinns också efter att kommunerna tagit över insamlingen.

De entreprenörer som hämtar förpackningar från bostadsfastigheter idag kommer att kunna göra det till och med sista december 2023. Efter 1 januari 2024 är det endast de entreprenörer som kommunen anvisar som får fortsätta att hämta hushållens förpackningar (se avsnittet ”Flerbostadshus som har förpackningsinsamling” ovan).