Blanketter

Det mesta som rör ditt abonnemang för vatten och avfall kan du se och ändra via våra e-tjänster. Vill du hellre använda blanketter? Här har vi samlat de som kan vara aktuella för dig som bor i villa eller radhus. Saknar du något så är du välkommen att kontakta vårt Servicecenter.

Teckna nytt abonnemang

Flyttar du in i nybyggt småhus, där ingen har bott tidigare, behöver du göra en abonnemangsanmälan för att få tillgång till vatten, avlopp och avfallshämtning.

Abonnemangsanmälan för vatten och avfallshämtning: villor

Flytta

Ska du sälja huset och flytta behöver du anmäla ägarbyte till oss. Den nya ägarens uppgifter fylls också i på ägarbytesblanketten:

Ägarbyte: villa

Ska du bygga om/ut eller bygga ett nytt hus?

Ska du bygga om eller bygga ut huset kan det innebära ändrad VA-anläggningsavgift. Därför behöver du anmäla om- eller tillbyggnad på den här blanketten:

Anmäla om- eller tillbyggnad på ansluten fastighet

Ska du bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt behöver du ansöka om VA-förbindelsepunkt och servis:

Ansöka om VA-förbindelsepunkt och servis

Under byggnationen kan du också behöva byggvatten och hjälp av vår VA-drift:

Beställa nyckel till vattenkiosk

Ansökan om tillfällig VA-anslutning

Beställa VA-arbete