Återvinningscentraler

För dig som bor i Sundbyberg finns fem återvinningscentraler i norra Storstockholm att välja mellan. Inom Sundbyberg finns också Grovavfallspunkt Valkyriavägen för enbart grovavfall (inte el eller farligt avfall) samt mini-återvinningscentralen Returpunkten på Landsvägen för mindre avfallsmängder.

Adresser och öppettider

  • Stockby Returpark, Lidingö, Stockbyvägen 3
  • Hagby ÅVC, Täby, Frestavägen 10
  • Smedby ÅVC Upplands Väsby, Karins väg 2
  • Görväln ÅVC Järfälla, Återvinningsvägen
  • Löt ÅVC, Vallentuna, Lötvägen 1, Brottby

Besök SÖRABs webbplats för aktuella öppettider på alla deras anläggningar.

Grovavfallspunkt för enbart grovavfall

Grovavfallspunkt Valkyriavägen kan du lämna större grovavfall, exempelvis uttjänta möbler, cyklar, barnvagnar, krukor, husgeråd och porslin. Du kan dock inte lämna större elavfall eller farligt avfall på Grovavfallspunkten.

Lämna mindre mängder till Returpunkten

Har du en mindre mängd avfall? Då kanske Returpunkten på Landsvägen 62 kan vara ett bra alternativ för dig. Returpunkten är en mini-återvinningscentral i en butikslokal, där du kan lämna mindre mängder grovavfall, el-avfall och farligt avfall för återvinning. Du kan också lämna saker till återbruk.

Kvarnkullen stängd - ny Returpark på gång

Hösten 2019 stängde återvinningscentralen, som tidigare fanns i Sundbyberg, för att ge plats åt nya Tvärbanan. Men det finns en detaljplan antagen för en ny modern Returpark, som beräknas stå klar i Rissne inom några år.

Var ligger återvinningscentralerna?

Här ligger de närmaste återvinningscentralerna som sundbybergare får besöka.

Så här kan du hjälpa till på ÅVC:n

Genom att sortera ditt avfall och lägga det i rätt container bidrar du till att vi kan återvinna mer.

  • Töm alla säckar du har med dig
  • Lägg den tömda säcken i en särskild tunna
  • Sortera noga enligt skyltarna. Fråga gärna personalen, de är där för att hjälpa dig.

Har du frågor om Återvinningscentralerna?

Kontakta SÖRAB på 08-505 804 00 eller info@sorab.se