En hand med en grå vante på håller i en spackelspatel

Bygg- och rivningsavfall

Har du renoverat och fått byggmaterial över? Allt bygg- och rivningsavfall lämnar du som privatperson kostnadsfritt till återvinningscentralen. Du kan även få det hämtat mot en avgift.

Som bygg- och rivningsavfall räknas till exempel fasta installationer som badkar, handfat, element, dörrar och värmepumpar samt byggmaterial som tegel, tryckimpregnerat trä, cement och asbest*.

Bygg- och rivningsavfall är från och med 1 januari 2023 ett kommunalt ansvar om det har producerats vid mindre ombyggnationer som utförts av privatpersoner, alltså inte yrkesmässigt. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst följande avfallsslag:

  • trä
  • metall
  • plast
  • glas
  • gips
  • mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten)

Läs mer om avgifter och regler för hämtning av bygg- och rivningsavfall i avfallstaxan via länken här intill.

Lämna ditt bygg- och rivningsavfall här

*Asbest och eternitplattor är farligt avfall och måste hanteras med stor försiktighet. Du kan lämna små mängder (max 3 kg) på alla SÖRAB:s återvinningscentraler utom Stockby. Har du mer än 3 kg lämnar du det på SÖRAB:s anläggning Löt i Vallentuna, öppet måndag-fredag klockan 06:00-16:00. Obs! Avfallet måste vara inplastat i tätförslutet emballage vid avlämning.