Kontakt

Servicecenter

Här kan du göra felanmälan och beställa tjänster samt ändra i ditt abonnemang för vatten och sophämtning. Du kan även få information om sophantering och källsortering.

Mejl: info@savab.se
Telefon: 08-706 65 00

Öppettider:
Måndag 09.00–11.00
Tisdag – fredag 09.00–11.00 och 13.00-15.00

Avvikande öppettider under storhelger kan förekomma.

Akut felanmälan efter ordinarie arbetstid

Till akuta händelser räknas exempelvis en vattenläcka på allmän mark, med översvämning som följd.
Skulle något sådant inträffa utanför ordinarie arbetstid*, når du oss på:
telefon 08-733 03 83

*Vardagar före 8.00, måndag efter 11.00, tisdag-fredag efter 15.00.

Akut tömning fettavskiljare

Är du i behov av en akut tömning av fettavskiljare, mat-, kombi- eller septiktank efter kontorstid?
Kontakta Ohlssons AB
Telefon: 08-12 80 82 00

SMS-avisering

Vid akut driftstörning blir vi ofta tvungna att stänga av vattnet för en eller flera fastigheter. Vi informerar naturligtvis om detta här på webben. Men för att snabbare nå ut med information använder vi oss i vissa fall av sms till boende i det drabbade området. Driftstörningar kan handla om akuta vattenavstängningar eller om kvalitetsstörningar på dricksvattnet.
Meddelandet skickas till:

  • De som är folkbokförda på den berörda adressen (över 16 år)
  • Telefoner som är registrerad på adressen

Har du ett företagsabonnemang eller ett oregistrerat kontantkort behöver du själv registrera ditt telefonnummer för att få sms vid driftstörning. Registrera ditt telefonnummer här.

Övriga kontaktuppgifter

Postadress: Box 7510, 174 07 Sundbyberg
Besöksadress: Lötsjövägen 1B
Mejl: info@savab.se

För att skicka mejl till medarbetare på Sundbyberg Avfall och Vatten, skriver du fornamn.efternamn@savab.se

Företagsledning

Ledningsgrupp
Jan JogellVD
Nina IsaksenAffärsområdeschef avfall och miljö
Patrik HellmarkEkonomi- och adminstrativ chef
Crister BäckströmAffärsområdeschef VA och sopsug
Daniel StamnellIT- och säkerhetsschef
Malin LjunggrenKommunikations- och servicechef

Fakturering och organisationsnummer

Vi tar emot elektroniska leverantörsfakturor via vår samarbetspartner InExchange. Det innebär att du skickar en digital faktura dit när du fakturerar Sundbyberg Avfall & Vatten.

E-fakturorna går via InExchange och har det standardiserade formatet som heter PEPPOL BIS 3.0 via PEPPOL-nätverket.

När du ska skicka din första e-faktura till oss behöver du registrera dig i InExchange. Du kan sedan välja hur du vill skicka dina e-fakturor – antingen via PEPPOL-nätverket eller direkt i InExchange.

Väljer du att skicka fakturan via PEPPOL-nätverket behöver du följande information:
Elektronisk adress: 0007:5567642334
Organisationsnummer: 556764-2334

Har ni ingen lösning för e-faktura hjälper vår samarbetspartner InExchange er att komma i gång:
www.inexchange.se/skicka-faktura

PDF-faktura

Leverantörer kan även skicka fakturorna som PDF.
Använd nedanstående mejladress: INX9162-002@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura

Ange adress:
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
INXS9162-002
831 90 Östersund