Kontakt

Servicecenter

Här kan du göra felanmälan och beställa tjänster samt ändra i ditt abonnemang för vatten och sophämtning. Du kan även få information om sophantering och källsortering.

E-post: servicecenter@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00

Öppettider:
Måndag 09.00–11.00
Tisdag – fredag 09.00–11.00 och 13.00-15.00

Avvikande öppettider under storhelger kan förekomma.

Akut felanmälan efter ordinarie arbetstid

Till akuta händelser räknas exempelvis en vattenläcka på allmän mark, med översvämning som följd.
Skulle något sådant inträffa utanför ordinarie arbetstid*, når du oss på:
telefon 08-733 03 83

*Vardagar före 8.00, måndag efter 11.00, tisdag-fredag efter 15.00.

Övriga kontaktuppgifter

Postadress: Box 7510, 174 07 Sundbyberg
Besöksadress: Lötsjövägen 1B
Telefon: 08-518 336 50
E-post: info@savab.se
Öppettider: måndag–fredag 08.00–16.00*

*Från 1 maj till 15 september stänger växel och reception kl. 12.00 på fredagar. Avvikelse från ordinarie öppettider kan även förekomma under helgdagar.

För att skicka e-post till medarbetare på Sundbyberg Avfall & Vatten, skriver du fornamn.efternamn@savab.se.

Företagsledning

Ledningsgrupp
Jan JogellVD
Nina IsaksenPlanerings- och utvecklingschef, vice VD
Patrik HellmarkController/Adminstrativ chef
Jan-Erik KampermanDrift- och underhållschef
Charlotta SangregorioProjektchef
Daniel StamnellSäkerhetschef
Malin LjunggrenKommunikationschef

Fakturering och organisationsnummer

Vi tar emot elektroniska leverantörsfakturor via vår samarbetspartner eSynergetics. Det innebär att du skickar en digital faktura dit när du fakturerar Sundbyberg Avfall & Vatten.

E-fakturorna går via eSynergetics och har det standardiserade formatet som heter PEPPOL BIS 3.0 via PEPPOL-nätverket. Vi använder systemet EcoFact. EcoFact sammankopplar oss som kund med våra leverantörer, konverterar PDF-dokument till e-fakturaformat och automatiserar fakturaflödet.

När du ska skicka din första e-faktura till oss behöver du registrera dig i Ecofact. Du kan sedan välja hur du helst vill skicka dina e-fakturor – antingen via PEPPOL-nätverket eller direkt i EcoFact.

Väljer du att skicka fakturan via PEPPOL-nätverket behöver du följande information:
Elektronisk adress: 0007:5567642334
Organisationsnummer: 556764-2334

Om du har frågor om EcoFact eller är osäker på hur du kommer igång kontaktar du eSynergetics. Du når dem på support@esyn.se eller 08-12 15 08 58.

Lötsjövägen 1B, Sundbyberg, Sverige

Läs mer