Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på ett antal vanliga frågor om avfall, vatten och avlopp. Hittar du inte svaret på din fråga här är du självklart välkommen att ta kontakt med oss.

Abonnemang

Är du inte redan kund hos oss ska du först fylla i blanketten Abonnemang för avfall och vatten och skicka till oss. Hitta blanketten här.

Är du inte redan kund hos oss ska du först fylla i blanketten Abonnemang för avfall och vatten och skicka till oss. Hitta blanketten här.

Ja, ägarbyte ska anmälas till oss. Fyll i blanketten Abonnemang för avfall och vatten. Glöm inte att läsa av din vattenmätare och fylla i mätarställningen på blanketten. Hitta blanketten här.

Ja, ägarbyte ska anmälas till oss. Fyll i blanketten Abonnemang för avfall och vatten. Glöm inte att läsa av din vattenmätare och fylla i mätarställningen på blanketten. Hitta blanketten här.

 

Sophämtning och andra avfallstjänster

Kontakta Servicecenter för att beställa en extrahämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Kontakta servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se. Hämtdagarna är olika både mellan och inom stadsdelarna. Därför har vi ingen information om hämtdagar här på hemsidan.

Bor du i villa?
Kontakta Servicecenter för att beställa storsäck för grovavfall: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Bor du i lägenhet eller villa?
Lämna grovavfallet hos:

Det kanske är lättast att säga vad grovsopor inte är:
Det är inte förpackningar och emballage (som ska lämnas till återvinning). Det är inte vanliga hushållsopor (grovavfall är för stort eller obrännbart). Det är inte bygg- och rivningsavfall (tas omhand av företag som bygger/renoverar). Det är inte något som drivs via sladd eller batteri.

Några exempel på vad som kan lämnas som ”grovsopor”: dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar, cyklar, barnvagnar och möbler.

Det finns möjlighet att beställa grovsophämtning mot en avgift. Men då förutsätter det att du kan ställa soffan vid porten, eller någon plats som är lättillgänglig för sophämtarna. Du måste även hålla avfallet under uppsikt. Det innebär att du troligen behöver vara hemma den aktuella dagen.

ReTurens personal hämtar inte avfall vid din dörr/port.

Kontakta Servicecenter för att beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Här kan du lämna el-avfall:

Har du större saker som inte går ner i kassar och som du inte kan frakta till ÅVC:n eller MÅVC:n kan du beställa en hämtning mot en avgift. Du måste ställa sakerna i närheten av vägen eller på en plats som sophämtaren kommer åt. Dessutom får du inte lämna sakerna oövervakade. Det förutsätter oftast att du kan vara hemma den aktuella dagen. Kontakta Servicecenter för att beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Här kan du lämna vitvaror:

Om du inte kan frakta sakerna till ÅVC:n, kan du beställa en hämtning mot en avgift. Du måste ställa sakerna i närheten av vägen eller på en plats som sophämtaren kommer åt. Dessutom får du inte lämna sakerna oövervakade. Det förutsätter oftast att du kan vara hemma den aktuella dagen. Kontakta Servicecenter för att beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

 

Matavfall

Du kan antingen hämta från något av våra utlämningsställen (se nedan) eller få dem levererade hem. Hemleverans är kostnadsfritt, men ser lite olika ut beroende på om du bor i villa/radhus eller flerbostadshus.

Villa/radhus: Varje år runt årsskiftet levererar staden en årsförbrukning (två buntar) av påsar till alla villor i Sundbyberg.

Lägenhet i flerbostadshus: Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening och be dem beställa nya påsar av staden. Kommunen och fastighetsägaren behöver komma överens om vart påsarna ska levereras och när.

Hämta själv här:

 • BROTORP: ICA Nära Järvastaden, Brogatan 1
 • CENTRALA SBG: Biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10
 • CENTRALA SBG: Sundbybergs museum, Fredsgatan 4
 • CENTRALA SBG: Träffpunkten Allén (Bananhuset), Vasagatan 9
 • HALLONBERGEN: Biblioteket Hallonbergen, Hallonbergsplan 7
 • HALLONBERGEN: Stadshuset, Östra Madenvägen 4
 • URSVIK: Återvinningscentralen, Enköpingsvägen 129

Beställ hemleverans genom att kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Avfallskvarnar är inte tillåtna i Sundbyberg. VA-ledningarna och avloppspumpstationerna i kommunen är inte byggda så att de har kapacitet att ta emot matavfall.

Avloppet har heller inte kapacitet att ta emot större mängder fett. Fett som hälls i avloppet kan stelna i ledningarna och orsaka stopp och i värsta fall översvämning.

Dessutom vill vi inte att matavfallet ska rötas tillsammans med avloppsslammet i ett reningsverk. Rötresten från en anläggning som bara tar emot matavfall är så ren att den kan användas på odlingsmark. Det går det inte att göra med rötrester från reningsverk.

Men det finns ett undantag: avfallskvarnar kan tillåtas om de är kopplade till en tank. Sådana finns idag på flera av Sundbybergs skolor och förskolor. Tanken töms av en avfallsentreprenör.

Skaffa dig en kompostbehållare som är både skadedjurssäker och värmeisolerad. Sedan anmäler du hemkomposteringen på blanketten Anmälan om kompostering som du hittar på Sundbybergs stads webbplats, www.sundbyberg.se.

Det finns många skäl till att återvinna matavfall. I Sundbyberg gör vi det främst av två skäl: det nationella målet att matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling, och ett beslut i Sundbybergs kommunfullmäktige.

Matavfall innehåller både energi och näring och genom att sortera ut och röta det kan vi ta vara på båda nyttigheterna. Energin, i form av biogas, kan användas som ersättning för bensin och diesel. Näringen, i form av biogödsel, kan ersätta konstgödsel.

Om papperspåsen används på rätt sätt är den ett bättre alternativ än så kallade bioplastpåsar:

 • Bioplast består oftast inte bara av biologiskt nedbrytbart material. En stor del av innehållet är vanlig plast. I anläggningen där matavfallet ska rötas bryts påsarna inte ner tillräckligt snabbt. Det gör att de kan fastna i anläggningen och orsaka dyra och onödiga driftstopp.
 • Om bioplastpåsen tar sig igenom anläggningen utan att fastna kommer plast att finnas kvar i resterna från rötningen. Rötresterna innehåller mycket näring och används ofta som biogödsel på åkermark, i stället för konstgödsel. Och vi vill inte ha plastrester på åkrarna och i naturen.
 • Papperspåsen luftar matavfallet bättre. Det gör att rötningsprocessen (som är syrefri) inte startar redan i påsen i soptunnan och man får därmed ut mer gas från maten i biogasanläggningen.
 • I och med att matavfallet luftas så dunstar mycket av vätskan. Därmed slipper sopbilen transportera onödigt mycket vatten.
 • Papperspåsarna är gjorda av en förnyelsebar råvara (trä) vilket hjälper till att reducera koldioxidutsläppen ytterligare.
 • Papperspåsar är också mer pedagogiska. Det är lätt att av misstag slänga fel saker i en matavfallspåse av bioplast, som liknar vilken soppåse som helst.

 

Problem med vatten

Vattenläcka inomhus:

Stäng ventilen intill vattenmätaren, tillkalla därefter en VVS-firma. Kontakta servicecenter om du behöver stänga din servisventil i gatan.

Vattenläcka utomhus:

Under ordinarie arbetstid ringer du Servicecenter på 08-706 65 00.
Efter ordinarie arbetstid ringer du istället 08-733 03 83.

Om läckan är på din tomt stänger vi av servisventilen i gatan. Därefter får du kontakta en VVS-firma om du inte själv klarar av reparationen.

Om läckan är på allmän mark, till exempel på gatan, tar vi hand om reparationen.

Vanligtvis beror den bruna färgen på rost på insidan av vattenledningarna som har lossnat. Det är inte farligt, men du bör inte dricka det bruna vattnet. Det första du ska göra om det kommer brunt vatten är att spola ordentligt i kranen under några minuter. Försvinner inte färgen efter 5-10 minuters spolning kontaktar du din hyresvärd/bostadsrättsförening (om du bor i lägenhet).
Bor du i villa kontaktar du Servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Det beror troligtvis på att luft kommit in i ledningssystemet. Det kan hända när vattnet varit avstängt. Öppna vattenkranen helt och låt vattnet vara på i några minuter. Får du inte en jämn vattenstråle efter 5-10 minuter kontaktar du din hyresvärd/bostadsrättsförening (om du bor i lägenhet).
Bor du i villa kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

 

Problem med sopor

Om sophämtaren har orsakat den uteblivna hämtningen, ska det åtgärdas senast nästa ordinarie arbetsdag. Utan extra kostnad. Kontakta Servicecenter så gör de en felanmälan till sophämtarna: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Om du har orsakat den uteblivna hämtningen: Glömde någon att ställa fram soptunnan? Har någon råkat byta lås till soprummet? Var det inte skottat och sandat? Då bör du beställa en extrahämtning mot en avgift. Vid nästa ordinarie hämtning kommer annars de sopor som inte får plats i behållaren inte att tas med av sophämtaren.

Om påsarna har läckt så kan det hända att de fastnar i kärlet. Ruska lite på det då och då så att påsarna lossnar.

Vi kör ut en nytt till dig. Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Om skräpet ligger på en tomt så är det fastighetsägarens ansvar.
Om det ligger skräp på allmän mark, som trottoarer, gator, torg och parker, så är det Sundbybergs stad man ska kontakta. Deras gatukontor har hand om gaturenhållningen. Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som sköter återvinningsstationerna. Gör en felanmälan på deras servicetelefon 0200-88 03 11, eller på FTI:s webbplats.

 

Övrigt vatten och avlopp

Du får absolut inte stänga eller öppna din servisventil själv. Endast Sundbyberg Avfall & Vattens VA-driftpersonal får manövrera ventiler på kommunens ledningar. För hjälp att stänga eller öppna din servisventil kontakta Servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Som fastighetsägare står du själv för att byta konsol eller koppel för att det ska passa till den nya mätaren/de nya mätarna. Sundbyberg Avfall & Vatten stänger av vattnet, tar ned den gamla mätaren och sätter upp ny mätare/nya mätare. Mätare av storleken qn 2,5 är 220 millimeter långa.

För hjälp att ta ner och sätta upp vattenmätare, kontakta Servicecenter: 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Nej. Det varma vattnet kontrolleras inte och räknas därmed inte som livsmedel. Kommunalt kall-/dricksvatten är däremot ett livsmedel som kontrolleras enligt Livsmedelsverkets bestämmelser.

Nej, varken gamla eller nya vattenledningar i Sundbyberg innehåller Bisfenol A. När Sundbyberg Avfall & Vatten lägger nya dricksvattenledningar eller renoverar dricksvattenledningar med så kallad relining, används plastledningar som härdats på fabrik och garanterats inte innehålla Bisfenol A.

Vattnet i Sundbybergs stad är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). Skalan för vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH).

 • 0-2 – Mycket mjukt vatten
 • 2-5 – Mjukt vatten
 • 5-10 – Medelhårt vatten
 • 10-20 – Hårt vatten
 • 20+ – Mycket hårt vatten

Dosera tvätt- och diskmedel efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning vilket är bättre för miljön.

I Sundbyberg har vattnet pH 8,1. pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,5 och 9,0.

Allt dricksvatten i Sundbyberg levereras från Norrvattens vattenverk Görvälnverket, som renar vatten från Mälaren. På Norrvattens hemsida kan du läsa mer om dricksvattnet och bland annat ta del av analysrapporter som redovisar kemisk och mikrobiologiskt innehåll i vattnet.

I toaletten får du spola ner kiss, bajs och toalettpapper.
I övriga avlopp i bostaden: vanligt tvätt- och diskvatten.

Det här får du inte spola ner, någonstans: kemikalier (som till exempel bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (som till exempel snus, tops, bindor, tamponger).

 

Fick du inte svar på din fråga?

Skriv in ett sökord i sökrutan högst upp på sidan och se om du får träff den vägen.
Annars kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.