Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på ett antal vanliga frågor om avfall, vatten och avlopp. Hittar du inte svaret på din fråga här är du självklart välkommen att ta kontakt med oss.

Abonnemang

Är du inte redan kund hos oss behöver du anmäla dig för att starta sophämtning. Detta gör du antingen via våra e-tjänster eller om du hellre vill går det också bra att fylla i en blankett och skicka in till oss.

Är du inte redan kund hos oss behöver du anmäla dig. Detta gör du antingen via våra e-tjänster eller om du hellre vill går det också bra att fylla i en blankett ”Abonnemang för avfall och vatten” och skicka till oss. Här hittar du blanketten.

Ja, du behöver anmäla ägarbytet till oss, det sker inte automatiskt. Logga in i våra e-tjänster eller fyll i blanketten ”Ägarbyte”. Glöm inte att läsa av din vattenmätare och fylla i mätarställningen. Tänk på att du är betalningsansvarig tills ägarbytet är registrerat hos oss.

Ja, du behöver anmäla ägarbytet till oss, det sker inte automatiskt. Fyll i blanketten ”Ägarbyte”. Tänk på att du är betalningsansvarig tills ägarbytet är registrerat hos oss. Här hittar du blanketten.

 

Sophämtning och andra avfallstjänster

Kontakta Servicecenter för att beställa en extrahämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Logga in i våra e-tjänster för att se vilka dagar du har sophämtning. Klicka här för att komma till e-tjänster.

Lämna grovavfallet till:

Bor du i villa kan du också beställa storsäck för grovavfall, kostnadsfritt en gång per år. Kontakta Servicecenter för att beställa: 08-706 65 00 eller info@savab.se

Några exempel på vad som kan lämnas som ”grovsopor”: dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar, cyklar, barnvagnar och möbler.

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Ta hjälp av Sorteringsguiden.

Det finns möjlighet att beställa grovsophämtning mot en avgift, men inte vid dörren. Vi hämtar på dagtid och du behöver själv bära ut avfallet till bilen som hämtar.

Kontakta Servicecenter om du vill beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller info@savab.se

Här kan du lämna el-avfall:

Har du större saker som inte går ner i kassar och som du inte kan frakta till en återvinningscentral eller MÅVC:n kan du beställa en hämtning mot en avgift. Vi hämtar på dagtid och du behöver själv bära ut avfallet till bilen som hämtar. Kontakta Servicecenter om du vill beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Det finns flera olika möjligheter att bli av med ditt trädgårdsavfall. Läs mer här.

Här kan du lämna vitvaror:

 • Butiker där du kan köpa ett kylskåp ska också kunna ta emot trasiga vitvaror.
 • Återvinningscentral

Om du inte kan frakta sakerna till ÅVC:n, kan du beställa en hämtning mot en avgift. Vi hämtar på dagtid och du behöver själv bära ut avfallet till bilen som hämtar. Kontakta Servicecenter om du vill beställa hämtning mot en avgift: 08-706 65 00 eller info@savab.se.

 

Matavfall

Du kan antingen hämta från något av utlämningsställena nedan eller få dem levererade hem. Hemleverans är kostnadsfritt, men ser lite olika ut beroende på om du bor i villa/radhus eller flerbostadshus.

Villa/radhus: Varje år runt årsskiftet levererar vi en årsförbrukning (två buntar) av påsar till alla villor i Sundbyberg.

Lägenhet i flerbostadshus: Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening och be dem beställa nya påsar av oss.

Hämta själv här:

 • Brotorp: ICA Nära Järvastaden, Brogatan 1
 • Centrala Sundbyberg: Biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10
 • Centrala Sundbyberg: Returpunkten, Landsvägen 62
 • Centrala Sundbyberg: Träffpunkten Allén (Bananhuset), Vasagatan 9
 • Hallonbergen: Biblioteket Hallonbergen, Hallonbergsplan 7
 • Hallonbergen: Stadshuset, Östra Madenvägen 4
 • Ursvik: Utanför sopsugsterminalen, Gamla Enköpingsvägen 145

Beställ hemleverans genom att kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.
Du som bor i villa kan också beställa matavfallspåsar via våra e-tjänster.

Avfallskvarnar är inte tillåtna i Sundbyberg. VA-ledningarna och avloppspumpstationerna i kommunen är inte byggda så att de har kapacitet att ta emot matavfall.

Avloppet har heller inte kapacitet att ta emot större mängder fett. Fett som hälls i avloppet kan stelna i ledningarna och orsaka stopp och i värsta fall översvämning.

Dessutom vill vi inte att matavfallet ska rötas tillsammans med avloppsslammet i ett reningsverk. Rötresten från en anläggning som bara tar emot matavfall är så ren att den kan användas på odlingsmark. Det går det inte att göra med rötrester från reningsverk.

Men det finns ett undantag: avfallskvarnar kan tillåtas om de är kopplade till en tank. Sådana finns idag på flera av Sundbybergs skolor och förskolor. Tanken töms med hjälp av en slamsugningsbil.

Skaffa dig en kompostbehållare som är både skadedjurssäker och värmeisolerad. Sedan ska du anmäla hemkomposteringen till Sundbybergs stads miljöenhet. Anmälan görs på en blankett som du hittar på stadens webbplats, www.sundbyberg.se.

Det finns många skäl till att återvinna matavfall, men det viktigaste är att det är lagstiftat att matavfall ska samlas in separat och återvinnas genom biologisk behandling.

Matavfall innehåller både energi och näring och genom att sortera ut och röta det kan vi ta vara på båda nyttigheterna. Energin, i form av biogas, kan användas som ersättning för bensin och diesel. Näringen, i form av biogödsel, kan ersätta konstgödsel.

Om papperspåsen används på rätt sätt är den ett bättre alternativ än så kallade bioplastpåsar:

 • Bioplast består oftast inte bara av biologiskt nedbrytbart material. En stor del av innehållet är vanlig plast. I anläggningen där matavfallet ska rötas bryts påsarna inte ner tillräckligt snabbt. Det gör att de kan fastna i anläggningen och orsaka dyra och onödiga driftstopp.
 • Om bioplastpåsen tar sig igenom anläggningen utan att fastna kommer plast att finnas kvar i resterna från rötningen. Rötresterna innehåller mycket näring och används ofta som biogödsel på åkermark, i stället för konstgödsel. Och vi vill inte ha plastrester på åkrarna och i naturen.
 • Papperspåsen luftar matavfallet bättre. Det gör att rötningsprocessen (som är syrefri) inte startar redan i påsen i soptunnan och man får därmed ut mer gas från maten i biogasanläggningen.
 • I och med att matavfallet luftas så dunstar mycket av vätskan. Därmed slipper sopbilen transportera onödigt mycket vatten.
 • Papperspåsarna är gjorda av en förnyelsebar råvara (trä) vilket hjälper till att reducera koldioxidutsläppen ytterligare.
 • Papperspåsar är också mer pedagogiska. Det är lätt att av misstag slänga fel saker i en matavfallspåse av bioplast, som liknar vilken soppåse som helst.

 

Problem med vatten

Vattenläcka inomhus:

Stäng ventilen intill vattenmätaren, tillkalla därefter en VVS-firma. Kontakta servicecenter om du behöver stänga din servisventil i gatan.

Vattenläcka utomhus:

Under ordinarie arbetstid kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se. Efter ordinarie arbetstid ringer du istället 08-733 03 83.

Om läckan är på din tomt stänger vi av servisventilen i gatan. Därefter får du kontakta en VVS-firma om du inte själv klarar av reparationen.

Om läckan är på allmän mark, till exempel på gatan, tar vi hand om reparationen.

Vanligtvis beror den bruna färgen på rost på insidan av vattenledningarna som har lossnat. Det är inte farligt, men du bör inte dricka det bruna vattnet. Det första du ska göra om det kommer brunt vatten är att spola ordentligt i kranen under några minuter.

Försvinner inte färgen efter 5-10 minuters spolning, gör så här:

 • Om du bor i lägenhet kontaktar du din hyresvärd/bostadsrättsförening.
 • Om du bor i villa kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Det beror troligtvis på att luft kommit in i ledningssystemet. Det kan hända när vattnet varit avstängt. Öppna vattenkranen helt och låt vattnet vara på i några minuter.

Får du inte en jämn vattenstråle efter 5-10 minuter, gör så här:

 • Om du bor i lägenhet kontaktar du din hyresvärd/bostadsrättsförening.
 • Om du bor i villa kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.

 

Problem med sopor

Om sophämtaren har orsakat den uteblivna hämtningen, ska det åtgärdas senast nästa ordinarie arbetsdag. Utan extra kostnad. Kontakta Servicecenter så gör de en felanmälan till sophämtarna: 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Om du har orsakat den uteblivna hämtningen: Glömde någon att ställa fram soptunnan? Har någon råkat byta lås till soprummet? Var det inte skottat och sandat? Då bör du beställa en extrahämtning mot en avgift. Vid nästa ordinarie hämtning kommer annars de sopor som inte får plats i behållaren inte att tas med av sophämtaren.

Om påsarna har läckt så kan det hända att de fastnar i kärlet. Ruska lite på det då och då så att påsarna lossnar.

Vi kör ut en nytt till dig. Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Om skräpet ligger på en tomt så är det fastighetsägarens ansvar.

Om det ligger skräp på allmän mark, som trottoarer, gator, torg och parker, så är det Sundbybergs stad man ska kontakta. Deras gatukontor har hand om gaturenhållningen. Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Gör en felanmälan till servicetelefonen 010-251 89 62 (öppettider 07-17 alla dagar) eller via e-post till samservice@samhall.se

På webbplatsen sopor.nu finns information om var du hittar närmaste återvinningsstation och hur ofta den töms och städas. På varje återvinningsstation finns en informationsskylt med en QR-kod som länkar direkt till felanmälan för den specifika stationen.

 

Övrigt vatten och avlopp

Du får absolut inte stänga eller öppna din servisventil själv. Endast Sundbyberg Avfall & Vattens VA-driftpersonal får göra detta.

För hjälp att stänga eller öppna din servisventil kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Som fastighetsägare står du själv för att byta konsol eller koppel för att det ska passa till den nya mätaren/de nya mätarna. Sundbyberg Avfall & Vatten stänger av vattnet, tar ned den gamla mätaren och sätter upp ny mätare/nya mätare. Mätare av storleken qn 2,5 är 220 millimeter långa.

För hjälp att ta ner och sätta upp vattenmätare, kontakta Servicecenter: 08-706 65 00 eller info@savab.se.

Nej. Det varma vattnet kontrolleras inte och räknas därmed inte som livsmedel. Kommunalt kall-/dricksvatten är däremot ett livsmedel som kontrolleras enligt Livsmedelsverkets bestämmelser.

Nej, varken gamla eller nya vattenledningar i Sundbyberg innehåller Bisfenol A. När Sundbyberg Avfall & Vatten lägger nya dricksvattenledningar eller renoverar dricksvattenledningar, med så kallad relining, används plastledningar som är garanterade att inte innehålla Bisfenol A.

Vattnet i Sundbyberg är medelhårt på gränsen till mjukt (5-6 dH). Skalan för vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH).

 • 0-2 – Mycket mjukt vatten
 • 2-5 – Mjukt vatten
 • 5-10 – Medelhårt vatten
 • 10-20 – Hårt vatten
 • 20+ – Mycket hårt vatten

Dosera tvätt- och diskmedel efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning vilket är bättre för miljön.

I Sundbyberg har vattnet pH 8,1. pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,5 och 9,0.

Allt dricksvatten i Sundbyberg levereras från Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, som renar vatten från Mälaren. På Norrvattens hemsida kan du läsa mer om dricksvattnet och bland annat ta del av analysrapporter som redovisar kemiskt och mikrobiologiskt innehåll i vattnet.

I toaletten får du spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

I övriga avlopp i bostaden får du spola ner vanligt tvätt- och diskvatten.

Det här får du inte spola ner någonstans: kemikalier (som till exempel bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (som till exempel snus, tops, bindor, tamponger).

 

Fick du inte svar på din fråga?

Skriv in ett sökord i sökrutan högst upp på sidan och se om du får träff den vägen. Annars kontaktar du Servicecenter på 08-706 65 00 eller info@savab.se.