Gröna sopkärl töms i en blå sopbil.

Sophämtning

Alla verksamheter som ger upphov till avfall som liknar restavfall, ska teckna abonnemang för sophämtning hos Sundbyberg Avfall och Vatten. Det gäller även för byggetableringar.

Abonnemang

Restavfall från bygget samlas in i kärl som ingår i abonnemanget. Fyll i blanketten Abonnemangsanmälan vatten och avfallshämtning: företag och verksamheter, som du hittar i vårt Blankettarkiv här intill, för att starta ett sophämtningsabonnemang.
Välj helst ett större kärl på 370 eller 660 liter, så att det räcker med hämtning en gång i veckan.

Byggetableringar ligger ofta på platser som kan vara lite svåra att hämta ifrån. Kontakta någon av våra avfallshandläggare via vårt Servicecenter för att komma överens om var kärlen ska stå och hämtas ifrån.

Kom ihåg att avsluta abonnemanget när du avvecklar byggetableringen.
Det gör du genom att fylla i blanketten Ägarbyte vatten och avfallshämtning: företag och verksamheter, som du hittar i vårt Blankettarkiv här intill.

Utebliven sophämtning

För att få avfallet hämtat gäller att:

  • Behållaren bara får innehålla restavfall – och inte grovsopor, elektronik, kemikalier eller emballage.
  • Avfallshämtningen kan också utebli om kärlen står innanför byggstängslet när de ska tömmas – eller om det står felparkerade bilar i vägen.
  • Kärlen får inte vara för tunga eller överfulla. Sopsäckar eller löst avfall som ställs bredvid kärlet, kommer inte heller att hämtas utan beställning. Behöver du ändra abonnemanget eller beställa extra hämtning, kontakta Servicecenter.
  • Vintertid ska det vara skottat och sandat från platsen där avfallskärlen ska hämtas till gatan där sopbilen parkerar. Snövallar som snöplogen bildar längs trottoaren får du själv skotta upp öppningar i. Detta för att underlätta hämtning.
  • Vintertid kan det också hända att avfall fryser fast i kärlen. Ruska på dem eller stöt loss avfallet med ett kvastskaft före sophämtningen.

Anmäl utebliven avfallshämtning hos Servicecenter, som kontaktar vår entreprenör. Om den uteblivna hämtningen inte beror på din verksamhet, ska felet åtgärdas senast vardagen efter din anmälan.

Läs mer