Byggvatten

I Sundbyberg kan du få tillfälligt vatten från vår vattenkiosk på Järnvägsgatan 132.

Vattenkiosk för stora vattenmängder

Vattenkiosken passar dig som ska fylla upp en vattentank, spolbil eller brandbil. Anslutande ledning är av stor dimension och fyller upp vattentankar och spolbilar mycket snabbare än en traditionell brandpost.

Vattenkiosken finns vid Järnvägsgatan 132, i anslutning till Ulvsundaleden. Infarten är bred så stora fordon har gott om utrymme att tanka vatten.

Så får du tillgång till vattenkiosken

För att få använda vattenkiosken behöver du först bli abonnemangskund hos oss. Sedan får du obegränsad tillgång till vattenkiosken för uttag av vatten. Din förbrukning faktureras kvartalsvis. Skicka in blanketten Beställning av nyckel till vattenkiosk. Som kund får du även din egen inloggning till vår webbtjänst där du kan se ditt företags förbrukning.

Brandposter kan låsas upp mot avgift

Från och med hösten 2017 är alla brand- och spolposter låsta för att förhindra olovlig åtkomst till vattennätet och för att säkerställa vattnets kvalitet. Vid särskilda behov kan vi låsa upp en brandpost mot en avgift.

Hyr brandposthuvud

Hos oss kan du hyra brandposthuvuden för tillfällig anslutning till vattenledningsnätet. Ansök om att hyra ett brandposthuvud genom att skicka in blanketten Beställning av tillfällig VA-anslutning till oss. Våra tekniker kontaktar dig sedan för utlämning av brandposthuvudet. Tänk på att brandposthuvudet endast får användas i Sundbybergs kommun.

Vid hyra av brandposthuvud ingår ventilnyckel och brandposthuvud. Brandpostmätaren har brandpostkoppling och atlaskoppling/klokoppling (för vanliga slangar). Slang ingår inte och vi har ingen möjlighet att låna ut slang.

Viktigt efter användning av brandpost

Pumpa alltid ur brandposten efter användning. En brandpost som inte pumpats ur kan orsaka allvarliga skador och leda till vattenläcka. Om detta inträffar kommer du som kund faktureras för de skador som uppstått. Även sönderfrusna, skadade, borttappade eller stulna brandposthuvuden faktureras till enligt gällande taxa.

Om du är osäker på var aktuella uttag för brandposter finns kan du kontakta vårt Servicecenter.

Att ta vatten från en brandpost utan vårt medgivande utgör en risk för dricksvattenkvaliteten. Det betraktas som stöld och polisanmäls.