Byggvatten

I Sundbyberg kan du få tillfälligt vatten från vår vattenkiosk på Järnvägsgatan 132.

Vattenkiosk för stora vattenmängder

Vattenkiosken passar dig som ska fylla upp en vattentank, spolbil eller brandbil. Anslutande ledning är av stor dimension och fyller upp vattentankar och spolbilar mycket snabbare än en traditionell brandpost.

Vattenkiosken finns vid Järnvägsgatan 132, i anslutning till Ulvsundaleden. Infarten är bred så stora fordon har gott om utrymme att tanka vatten.

Så får du tillgång till vattenkiosken

För att få använda vattenkiosken behöver du först bli abonnemangskund hos oss. Sedan får du obegränsad tillgång till vattenkiosken för uttag av vatten. Din förbrukning faktureras kvartalsvis. Skicka in blanketten Beställning av nyckel till vattenkiosk. Som kund får du även din egen inloggning till vår webbtjänst där du kan se ditt företags förbrukning.

Brandposter är låsta

Av säkerhetsskäl är alla brand- och spolposter låsta från och med hösten 2017 för att säkerställa vattnets kvalitet. Istället hänvisar vi till vår vattenkiosk. Hör av dig till oss om du har frågor om detta.