VA-anslutning

Här hittar du information om vad som gäller för VA-anslutning när du ska bygga om eller bygga nytt.

För att undvika förseningar är det viktigt att du gör ansökan om nyanslutning på ett korrekt sätt. Kontakta oss om du har frågor.

BESTÄLLNING OCH FAKTURERING

Ansök om vatten- eller avloppsanslutning på blanketten
Ansökan om VA-förbindelsepunkt och servis” som du hittar i vårt Blankettarkiv här intill. Det är bra att göra redan i samband med att du ansöker om bygglov. I ansökan bör även dagvattenlösningar framgå. Du behöver bifoga en skiss över hur ledningarna kommer att ligga på fastighetsmarken och även förslag på var förbindelsepunkten ska upprättas. Vi fakturerar anslutningsavgiften när förbindelsepunkten är färdigbyggd.

Ändra befintlig anslutning

Om du vill ändra en befintlig anslutning ansvarar du själv för att dra om och förnya ledningen från förbindelsepunkten, där anslutningen sitter, in i huset. Men även för dessa åtgärder behöver du kontakta oss så allt blir korrekt.

Öppna eller stänga servisventil

Vill du stänga eller öppna din servisventil ska du kontakta oss. Servisventilen i förbindelsepunkten får endast öppnas och stängas av personal från Sundbyberg Avfall & Vatten.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är platsen där fastighetens servisledningar ansluter till det allmänna nätet. Den är vanligen placerad 0,5 meter utanför fastigheten och utgör gränsen mellan fastighetsägarens och vårt ansvarsområde.

Illustration över förbindelsepunkt

Läs mer