VA-anslutning

Här hittar du information om vad som gäller för VA-anslutning när du ska bygga om eller bygga nytt.

För att undvika förseningar är det viktigt att du gör ansökan om nyanslutning på ett korrekt sätt. Kontakta oss om du har frågor.

BESTÄLLNING OCH FAKTURERING

Redan när du ansöker om bygglov kan du beställa vatten- eller avloppsanslutning – då går ansökningsprocessen fortare. I ansökan bör även dagvattenlösningar framgå. Du måste bifoga en skiss över hur ledningarna kommer att ligga på fastighetsmarken samt förslag på var förbindelsepunkten ska upprättas. Vi fakturerar anslutningsavgiften när förbindelsepunkten är färdigbyggd.

Ändra befintlig anslutning

Vid ändring av befintlig anslutning ansvarar du själv för omdragning och förnyelse av ledningen från förbindelsepunkten där anslutningen sitter. Men även för dessa åtgärder måste du kontakta oss så att något inte blir fel.

Öppna eller stänga servisventil

Vill du stänga eller öppna din servisventil måste du kontakta Sundbyberg Avfall & Vatten. Servisventilen i förbindelsepunkten får endast öppnas och stängas av personal från Sundbyberg Avfall & Vatten.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten, det vill säga stället där dina servisledningar ansluter till det allmänna nätet, utgör gränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde. Förbindelsepunkten är vanligen placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Om din fastighet gränsar till en väg där allmänna ledningar finns, ansluts dina servisledningar till dessa vid en förbindelsepunkt som vanligen ligger 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Illustration över förbindelsepunkt