Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.savab.se

Sundbyberg Avfall och Vatten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.savab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.savab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta servicecenter via telefon 08-706 65 00 eller mejl info@savab.se

Öppettider:
Måndag 09.00–11.00
Tisdag – fredag 09.00–11.00 och 13.00-15.00
Avvikande öppettider under storhelger kan förekomma.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta servicecenter på telefon
08-706 65 00 eller mejl info@savab.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan att se

  • Översiktssidan för e-tjänster kan uppfattas som ologisk och svårnavigerad av skärmläsaranvändare. Den är visuellt en tabell men uppfattas som en lista.
  • Länkar på översiktssidan för e-tjänster kan vara svåra att förstå för skärmläsaranvändare.

Vi har en pågående dialog med vår underleverantör som hanterar våra e-tjänster för att de ska öka sin följsamhet gentemot tillgänglighetsdirektivet.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30/11-2023

Hur vi testat webbplatsen

Useit Consulting Sweden AB har gjort en oberoende granskning av www.savab.se Senaste bedömningen gjordes den 21/2-2023.

Webbplatsen publicerades den 31/3-2017

Redogörelsen uppdaterades senast den 29/5-2023.