Vatten vid kris

Vid större kriser i samhället och vid mindre störningar i vattenleveransen har Sundbyberg Avfall och Vatten (Savab) rutiner för att fortsatt kunna leverera vatten.

Vattenkris – vid ett längre vattenavbrott

Leveransen av vatten kan påverkas av flera orsaker. Det kan vara en vattenläcka eller en kokningsrekommendation om det skulle komma in bakterier i dricksvattnet. Det kan även bero på ett längre strömavbrott som påverkar våra möjligheter att få ut vatten i kranen.

Vattentankar kan placeras ut

Om det uppstår brist på vatten kan Savab sätta ut vattentankar där du kan hämta vatten i dina egna kärl. Det kan dock finnas en begränsning för hur mycket du kan hämta, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt.

Kokningsrekommendation

Om det finns risk för bakterier i vattnet kan du behöva koka vattnet innan du använder det för dryck och matlagning. Du kommer dock alltid att få särskild information från oss om en sådan situation skulle uppstå.
Läs mer om kokningsrekommendation

Vid vattenläcka

Vid läckor behöver vi ofta stänga av vattnet i närliggande fastigheter i några timmar för reparationer och för att undvika översvämningar och skador på fastigheterna. Vi går då ut med information på vår webbplats samt ofta via SMS. Ibland är avstängningen akut och vi hinner tyvärr inte meddela i förväg. I samband med en vattenläcka och avstängt vatten som vara mer än fyra timmar, ser vi till att öppna upp ett tappställe i närheten där du har möjlighet att hämta vatten.

Efter vattenläcka

Efter en vattenavstängning är kranvattnet ofta brunt eller grumligt. Det kan hända när avlagringar lossnar från ledningarna på grund av förändringar i vattenflödet. Det är inte farligt att dricka detta vatten, men om det fortfarande är grumligt efter att du har spolat kallvatten i cirka 10 – 15 minuter, bör du kontakta Savab. Vi kan då komma och spola ute i gatan.

SMS-tjänst vid störningar

För att få ut information snabbt vid störningar skickar vi i vissa fall ut SMS-aviseringar. Meddelandet går till det/de telefonnummer som är registrerade på den berörda adressen. Men om du har ett företagabonnemang eller liknande behöver du själv registrera dig för att få del av driftinformation via SMS.

Anmäl dig här till vår SMS-tjänst.

Uppdaterad information via Facebook

Följ oss gärna så får du alltid viktig information, samt råd och tips om vatten och avfall.

Vilket ansvar har du som privatperson?

Läs mer här om vad du själv kan göra för att vara förberedd i händelse av kris.