Organisation

Sundbyberg Avfall & Vatten startade sin verksamhet i april 2017, som ett kommunalt bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Vår mission är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid. Det ska vara enkelt för dig som bor här att hantera ditt avfall och vatten rätt och vi skapar förutsättningarna för det. ”Det är lätt att leva i Sundbyberg – staden som växer med dig.”

Nedan ser du var vi befinner oss i stadens organisation.

Organisationsskiss som visar var i organisationen Sundbyberg Avfall & Vatten finns under Sundbyberg Stad

Sundbyberg Avfall och Vattens ledning

Nedan presenteras Sundbyberg Avfall och Vattens ledning.

VD Jan Jogell
Affärsområdeschef Avfall och miljö Nina Isaksen
Affärsområdeschef VA och sopsug Crister Bäckström
Ekonomi- och administrativ chef Patrik Hellmark
IT- och säkerhetschef Daniel Stamnell
Kommunikations- och servicechef Malin Ljunggren

Sundbyberg Avfall och Vattens styrelse

Nedan presenteras alla deltagare i styrelsen för Sundbyberg Avfall och Vatten.

Ordförande Emelie Florell Tillegård
1:e vice ordförande Robert Falck
2:e vice ordförande Kjell Mattsson
Ledamot Eva Pavoni
Ledamot Veronica Kallander
Ledamot Axel Bernhult
Ledamot Anders Ocklind
Ledamot Linnea Cedergren
Suppleant Helena Markstedt
Suppleant Towe Bengtsson
Suppleant Bengt Sjöholm