Organisation

Sundbyberg Avfall & Vatten startade sin verksamhet i april 2017, som ett kommunalt bolag i koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Vår mission är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi är övertygade om att ett fungerande kretslopp är nyckeln till en hållbar framtid. Det ska vara enkelt för dig som bor här att hantera ditt avfall och vatten rätt och vi skapar förutsättningarna för det. ”Det är lätt att leva i Sundbyberg – staden som växer med dig.”

Nedan ser du var vi befinner oss i stadens organisation.

Organisationsskiss som visar var i organisationen Sundbyberg Avfall & Vatten finns under Sundbyberg Stad